« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 255 - Benediktská 6, SVJ Benediktská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

255_-_OOP.pdf
31
<br> “ ' MÉSTSK/ví ČÁsr PRAHA 1 1 URAD MESTSKE CASTI PID * PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor „_
<br> Společenství vlastníků jednotek domu Benediktská 688/6 — Prahal Benediktská 688/6
<br> Staré Město
<br> 110 00 Praha 1
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 322470/2022/OPVP/255/HN Vladimír Hanuš/314 11.8.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCPI 301027/2022 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Benediktská,podané dne 13.7.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c),odst.5,a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Benediktská <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 datum (1.9.2022 — 29.9.2022 + mimo stavbu),IP12,E13 „po—ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast 1“,E13 „Pl-0543“,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 19.7.2022,č.j.: KRPA 228061—14/CJ-2022—0000DZ,TP 65/T P 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v re...

Načteno

edesky.cz/d/5574962

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz