« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6135/22 - ul.  28. října x na Karolině x Nádražní - "Výměna kolejnic na ulici 28. října v křižovatce s ul. Na Karolině v Mor. Ostravy".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1125.pdf
Magistrát města XXXX XXX
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.č.:
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> vyvĚ,šena dne : 1 1 v°' 1021
<br> sňata dne
<br> za správnost Mgr.XXXXX XXXXX ~.~
►
<br> souběžně zveřejněna na internetu i
<br> S MO/510920/22/OD/pro
<br> S-SMO/43 728 1/22/OD/2
<br> Ing.Procházka
<br> +420 599 442 390
+420 599 442 034
tprochazka@ostrava.cz
<br> 2022-08-08
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Rozdělovník
<br> Výměna kolejnic na ulici 28.října v křižovatce s ul.Na Karolině v XXX.Ostravy
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
podle X77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona Č.314/?002 Sb <.>
a §19,vyhlášky Č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona
Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl MR Policie ČR Ostrava čj.KRPT-
3994-89/CJ-2021-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.6135/22
<br> ul.28.října x na Karolině x Nádražní
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Výměna kolejnic v křižovatce ul.28.října x ul <.>
<br> Na Karolině,Přechodné dopravní značení (výkr.č.1,zprac.: XXXX XXXXXX,únor XXXX.' formát
XAX —za účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4)
<br> 1.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat us...

Načteno

edesky.cz/d/5574851

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz