« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálních územích: Moravská Ostrava, obec Ostrava,  vlastník: Statutární město Ostrava. Rada města usnesením č. 10052/RM1822/157 dne 9. 8. 2022 rozhodla o záměru města pronajmout pozemky:− parc. č. 2070/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1,− parc. č. 2070/46 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2,− parc. č. 2070/49 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3,− parc. č. 2635/67 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1123.pdf
i j:ístrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Magistrát města Ostravy odbor majetkový 11 -08- ~OZZ _ _'rt': U;1C : Mgr.XXXXX XXXXX č ! n:' zveřejněna na internetu Vaše značka: Ze dne: Č.j.: SMO/5 183 14/22/MJ/Hrubl Sp.zn.: Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: mhruby@ostrava.cz Datum: XX.08.2022 III 1111111 11111111 II1IIIIIIIIII1I1II smoves8az5af6E,odbor vnitřních věcí Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava OZNÁMENÍ statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálních územích: Moravská Ostrava,obec Ostrava vlastník: statutární město Ostrava 11111111 III III Rada města usnesením č.10052ÍRM1822/157 dne 9.8.2022 rozhodla o záměru města pronajmout pozemky: — parc.č.2070/45 v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku,který je přílohou Č.1,— parc.č.2070/46 v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,jehož součástí je stavba: bez čp/če,garáž,dle zákresu ve snímku,který je přílohou č.2,— parc.č.2070/49 v k.Ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku,který je ]:přílohou Č.3,parc.Č.2635/67 v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku,který je Přílohou č.4,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.Oznámení je zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,c obcích (obecní zřízení),v platném znění.Záměr pronajmout nemovitý majetek musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v orgánech obce,aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava www.ostrava.cz posta@ostrava.cz IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 ~ Cislo účtu 27-1649297309/0800 ID DS 5zubv7w OSTRO C ~ Magistrát města ostravy odbor majetkový Příloha č.1:,s !C.U.MORAVSKÁ OSTRAVA,OBEC OSTRAVA 2070:-1 ~ III 1111111 ~I~I IIIR~II~IYR (11111111 liii W smova58325a16 2037'3 203 '~,' ^1 ~ ti ~ r -f ~ 2 ~►3 i' ~ 1 f ~,<.>,<.>,- ~"'.<.> -!' 207 O5O ~ ~ 07 ~,~ ~.<.> -fr ~ 2~7!p"15^t,~~ ~ MÓra~vsk~ a.v + 207)/l r~12;07~~~' 70 ~ ~ ‚~ 2t~ ř

Načteno

edesky.cz/d/5574849

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz