« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Zbyslavice.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1121.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
III 1111111 11111111 iJIllIllIllIllIll 111111 1111111111
<br> smoves8325ace8
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
Mgr.XXXXX XXXXX
<br> za správnost :
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> SMO/515 3 5 0/22/Vnitř./Kal
<br> S-SMO/497882/22/Vnitř./6
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> lkalocovan ostrava.cz
<br> 10.08.2022
<br> ~-
<br> dle rozdělovníku
<br> Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím
<br> lístku pro volby do Zastupitelstva obce Zbyslavice
<br> Magistrát města Ostravy jakožto registrační úřad pro volby do Zastupitelstva obce Zbyslavice konané ve dnech
<br> 23.a 24.září 2022 provedl dne 10.srpna 2022 v souladu s ust.§ 25 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
<br> do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust.§ 7 vyhlášky
<br> Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,losování čísel pro označení pořadí volebních
<br> stran na hlasovacím lístku:
<br> Politická strana/hnutí/koalice/nezávislý kandidát vylosované číslo
<br> ~
KDU-ČSL 2
<br> Šance na změnu 1
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> oprávněná úřední osoba
<br> podepsáno elektronicky
<br> Rozdělovník:
<br> - zmocněnci volebních stran,které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva obce
<br> Zbyslavice
<br> - úřední deska Magistrátu města Ostravy
<br> Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta Oa ostrava.cz
<br> IC 00845451 DIC CZ 00845451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w OSTRAVA!!!

Načteno

edesky.cz/d/5574847


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz