« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Vřesina.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1120.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne 1 1 -0$- Z022
sňata dne
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
Za správnost :
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: SMO/513259/22/Vnitř./Otí
<br> Sp.zn.: S-SMO/495960/22/Vnitř./4
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> potipka@ostrava.cz
<br> 10.08.2022
<br> III lilii IIII IlIIIIIl1II11IIII 1111111 liliI Ill
emovesB335a0Yc
<br> Dle rozdělovníku
<br> Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím
<br> lístku pro volby do Zastupitelstva obce Vřesina
<br> Magistrát města Ostravy jakožto registrační úřad pro volby do Zastupitelstva obce Vřesina konané ve dnech
<br> 23.a 24,září 2022 provedl dne 10.srpna 2022 v souladu s ust.§ 25 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust.§ 7 vyhlášky
<br> Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona Č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,losování čísel pro označení pořadí volebních
<br> stran na hlasovacím lístku:
<br> Politická strana/hnutí/koalice/nezávislý kandidát vylosované číslo
<br> KDU-ČSL 3
<br> Občanská demokratická strana 1
<br> OTEVŘENA RADNICE VE VŘESINE 4
<br> SNK - sdružení nezávislých kandidátů 2
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
oprávněná úřední osoba
<br> podepsáno elektronicky
<br> Rozdělovník:
- zmocněnci volebních stran,které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva obce
<br> Vřesina
- úřední deska Magistrátu města Ostravy
<br> Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@a ostrava.cz
<br> IČ 00845451 DIČ CZ 00845451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w T - VA!!!

Načteno

edesky.cz/d/5574846


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz