« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Velká Polom.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1119.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.č.:
<br> vyvěšena dne : 1 1 -08- 1012
sňata dne
<br> za správnost Mgr.XXXXX XXXXX
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> III XXXXXX ľ IIII II III1IIIIIIJI 11111111(1111111
oveaB335abed
<br> SMO/514726/22/Vnitř./Kel dle rozdělovníku
<br> S-SMQ/493 907/22/Vnitř./4
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tkelnarova@ostrava.cz
<br> 10.08.2022
<br> Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím
lístku pro volby do Zastupitelstva obce Velká Polom
<br> Magistrát města Ostravy jakožto registrační úřad pro volby do Zastupitelstva obce Velká Polom konané
ve dnech 23.a 24,září 2022 provedl dne 10.srpna 2022 v souladu s ust.§ 25 odst.3 zákona č.491/2001 Sb.<,>
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust.§ 7 vyhlášky Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,losování čísel pro označení
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku:
<br> Politická strana/hnutí/koalice/nezávislý kandidát Vylosované číslo
<br> Komunistická strana Čech a Moravy 3
<br> NAŠE VELKÁ POLOM 1
<br> Společně pro Velkou Polom 2
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
oprávněná úřední osoba
<br> podepsáno elektronicky
<br> Rozdělovník:
<br> - zmocněnci volebních stran,které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva obce
Velká Polom
<br> - úřední deska Magistrátu města Ostravy
<br> Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta~ostrava.cz
<br> IČ 00845451 DIČ CZ 00845451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w TR VA!!!

Načteno

edesky.cz/d/5574845


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz