« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1118.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.č.: 4Ý49
vyvěšena dne : ' -08- 2022'
sňata dne
<br> za správnost Mgr.XXXXX XXXXX
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> III XXXXXXX 11111111 11I1I1III1I11I1II I IIII 111 1111111.mow,83z5ac,a
<br> SMO/515355/22/Vnitř./Kal dle rozdělovníku
<br> S-SMO/497882/22/Vnitř./7
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> lkalocova@ostrava.cz
<br> 10.08.2022
<br> Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím
<br> lístku pro volby do Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí
<br> Magistrát města Ostravy jakožto registrační úřad pro volby do Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022 provedl dne 10.srpna 2022 v souladu s ust.§ 25 odst.3 zákona
<br> č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> a v souladu s ust.§ 7 vyhlášky Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb.<,>
<br> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,losování čísel pro
<br> označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku:
<br> Politická strana/hnutí/koalice/nezávislý kandidát vylosované číslo
<br> Naše obec — sdružení pro Starou Ves a Košatku 2
<br> Sdružení nezávislých 2022 3
<br> SPOLEČNĚ PRO STAROU VES A KOŠATKU 1
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> oprávněná úřední osoba
<br> podepsáno elektronicky
<br> Rozdělovník:
<br> - zmocněnci volebních stran,které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva obce Stará
<br> Ves nad Ondřejnicí
<br> - úřední deska Magistrátu města Ostravy
<br> Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz
<br> IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 ~
Císlo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w OSTRAVA!!!

Načteno

edesky.cz/d/5574844


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz