« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Olbramice. 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1117.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> za správnost Mgr.XXXXX XXXXX
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> XX -ae- 2022
Čl
<br> Iii 1111111 liii I1IIIlIII1I11IIII 1111111111(1111
amows8315abEa
<br> SMO/514892/22/Vnitř./Kel dle rozdělovníku
<br> S-SMO/493 882/22/Vnitř./4
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tkelnarova@ostrava.cz
<br> 10.08.2022
<br> Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím
<br> lístku pro volby do Zastupitelstva obce Olbramice
<br> Magistrát města Ostravy j akožto registrační úřad pro volby do Zastupitelstva obce Olbramice konané ve dnech
23.a 24.září 2422 provedl dne 10.srpna 2022 v souladu s ust.§ 25 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust.§ 7
vyhlášky Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona Č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,losování čísel pro označení
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku:
<br> Politická strana/hnutí/koalice/nezávislý kandidát Vylosované číslo
<br> v
<br> KDU-ČSL 2
<br> NAŠE Olbramice 3
<br> Společně za rozvoj obce 1
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
oprávněná úřední osoba
<br> podepsáno elektronicky
<br> Rozdělovník:
<br> - zmocněnci volebních stran,které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva obce
Olbramice
<br> - úřední deska Magistrátu města Ostravy
<br> Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta(~ostrava.cz
<br> IČ 00845451 DIČ CZ 00845451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w TRÁVA!!!

Načteno

edesky.cz/d/5574843


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz