« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - VŘ - ved. Oddělení silniční správní úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0760 VR ved Odd SSU
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městská část Praha 11 <,>
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
<br> vyhlašuje dne 10.08.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> vedoucí oddělení silniční správní úřad
pro Odbor dopravy
<br> Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení silniční správní úřad
Platové zařazení: 10.platová třída
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,v platném znění :
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
český jazyk <,>
c) způsobilost k právním úkonům <,>
d) bezúhonnost <,>
e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb.<,>
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České a Slovenské Republiky,ve znění
pozdějších předpisů tj.lustrační osvědčení a čestné prohlášení,které bude vždy přílohou oznámení o
vyhlášení výběrového řízení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1 <.>
prosinci 1971 <.>
<br> požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu
<br> požadovaný obor,zaměření: - vítáno technické zaměření,výhodou dopravní obory
(dopravní stavby,apod.)
<br> požadované znalosti: - orientace v legislativě vztahující se k činnosti oddělení
silniční správní úřad a schopnost její aplikace v praxi
(především znalost zákona č.361/2000 Sb <.>,č.500/2004 Sb.<,>
č.13/1997 Sb.)
- základní orientace v oblasti veřejné správy
- vítána znalost území MČ Praha 11 a její dopravní situace
- vítána znalost správního obvodu ÚMČ Praha 11
- vítána praxe v obdobné funkci nebo oblasti alespoň 2 roky
- zkušenosti s vedením týmu
- aktivní uživatels...

Načteno

edesky.cz/d/5573321

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz