« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 2760/26 a 2760/27 v k. ú. Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0761 zamer prodeje z rmc
Příloha usnesení č.0787/33/R/2022
MCP11/22/046379/OMP/ZB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> oznamuje
ve smyslu § 36,odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR
<br> prodeje pozemků parc.č.2760/26 a 2760/27 v k.ú.Chodov
<br> pozemek parc.č.2760/26,ostatní plocha,zeleň,o celkové výměře 358 m2
pozemek parc.č.2760/27,ostatní plocha,zeleň,o celkové výměře 455 m2
<br>
Konkrétnímu zájemci: Družstvo nájemců Radim,družstvo,se sídlem Radimovická 1423/31 <,>
<br> Chodov,149 00 Praha 4,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze <,>
spisová značka Dr 3869,IČO 25643673
<br>
<br> Záměr prodeje byl schválen na 33.schůzi Rady městské části Praha 11
usnesením č.0787/33/R/2022 dne 08.08.2022 <.>
<br>
<br> Připomínky,náměty lze zasílat do 15 dnů ode dne vyvěšení <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit,a to písemně
na Odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 11,prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 11 <,>
Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Doba zveřejnění je 15 dnů <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru majetkoprávního
<br>
<br>
Příloha záměru
<br>
<br>
<br>
Příloha záměru

Načteno

edesky.cz/d/5573320


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz