« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: Rezidence Mendíků 1 - bytový dům, násta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-350034.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/13 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> -------------- Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1412297/2022 Počet listů/příloh: 7/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 350034/2022/STR 10.8.2022
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání residence Mendíků 1 s.r.o <.>,IČO 05172560,se sídlem Cimburkova 252/19 <,>
<br> Praha 3,Ing.Romana Hlávky,nar.22.11.1967,bytem Nerudova 253/11,Praha 1,a Radky
<br> Vesecké,nar.12.1.1974,bytem Nuselská 683/82,Praha 4 <,>
<br> zastoupených JUDr.Janem Holáskem,LL.M <.>,advokátem se sídlem Na Příkopě 583/15 <,>
<br> Praha 1,proti rozhodnutí č.j.P4/406091/21/OST/BAVA,spis.zn.P4/742212/20/OST/BAVA
<br> ze dne 15.11.2021,kterým Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,zamítl výrokem I.žádost
<br> Residence Mendíků 1 s.r.o <.>,IČO 05172560,Cimburkova 252/19,Praha 3,o vydání společného
<br> povolení pro stavbu nazvanou „Rezidence Mendíků I“ na pozemcích parc.č.1042,1043,1044 <,>
<br> 3184/1,3202 v katastrálním území Michle,výrokem II.zamítl žádost Ing.Romana Hlávky <,>
<br> nar.22.11.1967,bytem Nerudova 253/11,Praha 1,a Radky Vesecké,nar.12.1.1974 <,>
<br> bytem Nuselská 683/82,Praha 4,o vydání společného povolení pro stavbu nazvanou
<br> „Nástavba komínů objektu č.p.363 a č.p.391 vše k.ú.Michle“ na pozemcích parc.č.1042 <,>
<br> 1043 v katastrálním území Michle,rozhodl dle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br>
<br> Rozhodnutí č.j.P4/406091/21/OST/BAVA,spis.zn.P4/742212/20/O...

Načteno

edesky.cz/d/5573306

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz