« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.Severní V,Severovýchodní V,Roztylské nám.,Severových.III

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_405222081015380.pdf
_ 0505.Vyvěšen : 1 O 418- 2022 M PRAHA 4,-
<br> (Li."PRE PREdistribuce,a.s.% L
<br> PREdistribuce,a.s.Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 3 Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 800 823 823 poruchy©prcdistribucc.cz,www.predistribuce.cz
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> dle 5 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších změn
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na.zařízení distribuční soustavy PREdistribuce,a.s <.>,bude přerušena dodávka elektřiny na adrese:
<br> Severní v 605,606,607,608,617,610 _ Severovýchodní V 602,603,604,605,609,610,611,612,619 Roztylské Náměstí 598,617,618,619,602
<br> Severovýchodní III 598 dne: _QQ/ŠŠLZPL ____ od: 8:00 hod.do: 3:00 hod <.>
<br> Dodávka elektřiny bude přerušena na nezbytně nutnou dobu a obnovena bezprostředně po ukončení plánovaných prací.Ve snaze minimalizovat dobu plánovaného přerušení může být dodávka elektřiny v průběhu tohoto časového rozmezí obnovena a přerušena opakovaně <.>
<br> Děkujeme za pochopení <.>
<br> Práce se souhlasem PREdi stribuce,a.s <.>,provádí:
<br> Firma: KORMAK Praha a.s <.>
<br> Jméno a příjmení pověřené osoby: lng.XXXXXXXX XXXXXX Adresa: náměstí Bratří Jandusů XX/XX,XXX XX Praha XX Telefon: +420 734 780 510
<br> Datum vystavení: Podpis a razit o:
<br> KQR ' ' (i Bratří“ HůHiSšwá 03 F ©9518

Načteno

edesky.cz/d/5573303

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz