« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 územního plánu Račín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 územního plánu Račín
KB Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdarns.cz
č.ú.328751/0100 DIČ: CZ00295841 internet: www.zdarns.cz
<br> Naše zn.: 46000/2022/MUZR
Č.j.SÚP/293/21/DF
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: darina.faronova@zdarns.cz
<br> Datum: 2022-08-10
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o zahájení řízení o vydání
Změny č.2 územního plánu Račín
<br> V souladu s ustanovením § 22,§ 52 odst.1 a § 55b zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Žďár nad
Sázavou,odbor stavební a územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájení řízení o vydání Změny č.2 územního plánu Račín (dále jen „Změna č.2 ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené Změny č.2 ÚP Račín,která je
pořizována zkráceným postupem <.>
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor stavební a územního plánování,jako pořizovatel Změny
č.2 ÚP Račín ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením § 52 odst.1 a § 55b stavebního zákona,konání veřejného projednání
návrhu Změny č.2 územního plánu Račín,které se bude konat:
<br> v pondělí dne 12.září 2022 od 14:00 hod <.>
v zasedací místnosti Obecního úřadu Račín,Račín 18,592 11 Velká Losenice <.>
<br> Změna č.2 ÚP je pořizována zkráceným postupem,návrh změny je v tištěné podobě k nahlédnutí
na Obecním úřadu Račín a na Městském úřadě Žďár nad Sázavou,odboru stavebním a územního
<br> plánování,Žižkova 227/1,Žďár nad Sázavou a dále je vystaven na webových stránkách obce
https://obecracin.cz/w/
<br> a na webových stránkách města na adrese: www.zdarns.cz,Město → Z obcí ve správním obvodu
→ Návrh změny č.2 územního plánu Račín
<br> http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 stavebního zákona mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky ...

Načteno

edesky.cz/d/5573286

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz