« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu II/275 Loučeň [1714 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu II/275 Loučeň [1714 kB/pdf]
Městský úřad Nymburk Odb k h tl N' 'b or správy městs é O maje ‹u ym Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk Spisová Značl dm g__N`_g_fifl _ __z‹__›>____ ___°_u8___9_ ›ZWmĚN_NNn__ 4 ` 3 _ äë ` 1 J,` ` ` ` ` ` ł za? n›_“_ñ~h__ › _,V§_;__' l____ı__ ˇ I :PR M nh \_\_ V A5 \ _ / Á ıąwx,/_|A N _V_ 4 V __`\ _ / _ _ 1 __ _ /,J I _ _ _ ` K _ __* \ ' _! __ fly _ \ I J I _ù_ flâ _,K _ 3 fią,_ _ __ _ _łì_W \`_\ı\ __ _,_ _ _‹ „_ ł `_ç‰1 hw ý I,_ A _ hi ` H? _ Í / 4 _ Á : Ť É `_ _ _ Ť ` __ V4 _ ` _ 4 „_ _‹_\`_ _ (_____,',›rł1_ı'v y _,_\` _/_ _ m __ / J,_ Ä!! I SE __,_ _ /ý _ _$_ __' _ `____v|_ Q ___0_ __ __ '__.`_rV_ˇ`_\_`›__//`_ 4 »›_,__`_~ ___ ìfić __ &_ __U 6; 4 V F V J I kę __4 ł f :_ ÄŤ JŠ ›:_ %_ _ `_` 4 _ __ _,_/ JIDI PCR01ETRf0130657996 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Nymburk Dopravní inspektorát Boleslavská 1831,288 02 Nymburk č.j.KRPS-177517-2/ČJ-2022-010806 Nymburk 27.července 2022 Počet stran: 1 Přílohy: 1/2 Českomoravská myslivecká jednota,Z.S.Okresní myslivecký Spolek Nymburk Maršála Koněva 2067/59 288 O2 Nymburk 48.ročník Memoriálu Richarda Knoola - závazné stanovisko Dl PČR Nymburk.Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti se shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném místním šetření sděluje následující závazné stanovisko.Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25,odst.1) zák.č.13/1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve Znění pozdějších předpisů,SOUHLASI se Zvláštním užíváním silnic č.II/275 a č.Ill/27516 dle § 25 odst.6 písm.e) zák.č.13/1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a S realizaci předloženého návrhu dopravního značení při dodržení níže uvedených podmínek.Akce bude probíhat za normálního provozu na silnicích č.II/275 a č.lll/27516 ve dnech 27.a 28.8.2022 v době od 08:00 hodin do 17:00 hodin.Pořadatel musí informovat O konání akce příslušné Obvodní oddělení PČR Nymburk v...

Načteno

edesky.cz/d/5573232

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz