« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 140 - TV - Ionos - Hradební - 30.08.-01.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

140_FS_OOP_DikyCau_Hradebni_308-1922.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> ** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor
<br> DíkyČáu s.r.o.Táboritská 880/ 14 Žižkov
<br> 130 00 Praha 3 IČ: 027 41 661 XXX XXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> J
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 350544/2022/0PVP/140/KT Pavel Kotlán/386 10.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče () veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.€ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.5 171 a š 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPI 350228/2022 podané dne 08.08.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.5 77 odst.] písm.c),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Hradební v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA-1758-1/ČJ-2022—0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladni velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> c) Instalac...

Načteno

edesky.cz/d/5572715

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz