« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 091 - K - Jungmannova, 30.10.22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

091_-_K_-_Jungmannova_301022.pdf
' MĚSTSK/Ši ČÁsr PRAHA 1 1 URAD MESTSKE CASTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor
<br> Divadlo Bez zábradlí s.r.o.Spojovací 293
<br> 281 66 Jevany
<br> 25102699
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl \348983/2022/0PVP/091/SD Barbora Soldátová/345 10.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče () veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.Š XXX a č 173 odst.1 zákona
<br>.500/2004 Sb.správní řád na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy piovozu na pozemních komunikacích podané dne 22.06.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m Prahy— odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jungmannova v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru sluzby dopravní policie ze dne 03.01.2022 Č.j.KRPA— 1758- l/ČJ- 2022- OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškouc č 2.94/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Úřad měst...

Načteno

edesky.cz/d/5572714

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz