« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RZP-310001-2022-348225.pdf
šmc01zu22b0ttasgœ
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Úřad městské části,odbor živnostenský
115 68 PRAHA 1,Vodičkova 18
<br> Č.j.: UMCP1 348225/2022
Sp.značka: S UMCP1 278675/2022
<br> Vyřizuje: XXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXX
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
podle ustanovení § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,o možnosti převzít úřední písemnost
<br> Oznamujeme,že úřední písemnost č.j.UMCP1 307315/2022 výzva k jednání z důvodu porušení
ustanovení dle § 11 odst.8 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů <,>
určená podnikatelce:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,sídlo Nerudova XXX/X,XXX XX Praha 1 - Malá Strana
je uložena na Odboru živnostenském Úřadu městské části Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,kde si ji
<br> adresát může během následujících 15 dnů od uložení vyzvednout.Začátek patnáctidenní lhůty se počítá ode
dne následujícího po vyvěšení této vyhlášky <.>
<br> V Praze dne 10.08.2022
Bc.Veronika Mokrá
<br> vedoucí oddělení registrace
<br> Číslo případu: 310001/P2022/14333/PEC ZIV 2.0p094/9116 DOP 0113/031
<br>
2022-08-10T10:36:16+0200

Načteno

edesky.cz/d/5572711

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz