« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Mnichovice Jidaška - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopravní značení - Jidaška.pdf
'
<br> - L „E
<br> _ FÍE' STFŠETWVL
<br> ".ur „4:41.má;
<br> ALi-Zi (fuguQ.;Í-řlfa/ŽJ-QÍLL _ ď%a_š / „( J)
<br> Návrh DIO — uzavírka části komunikace Jidašky
<br> ] v I = :? """ 5 L J i na Šiša
<br> \ Mg? *
DZ-Mnichovice-Jidaska.pdf
Č.j.: 224538/2022-MURI/OSAD 10.8.2022
Č.ev.: 245360/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Město Mnichovice
Masarykovo nám.83
251 64 Mnichovice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 8.8.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikace ulice Jidaška ve městě Mnichovice z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Oprava povrchu komunikace
zodpovědná osoba: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
schválen Policií ČR DI XXXXX venkov - JIH <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436 <.>
<br>
<br> Č.ev.: 245360/20...

Načteno

edesky.cz/d/5572478

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz