« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ k úplné uzavírce MK ul. K Solné stezce, Říčany - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ-Ricany-K-Solne-stezce-ASIG.pdf
Č.j.: 224514/2022-MURI/OSAD 10.8.2022
Č.ev.: 245325/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 2.8.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov – JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikace ulice K Solné stezce ve městě Říčany z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Oprava místní komunikace a výstavba chodníku
zodpovědná osoba: XXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracované společností ASIG s.r.o <.>,datum srpen 2022,schválen Policií ČR DI Prah venkov - JIH <.>
<br>
Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s vydaným rozhodnutím o uzavírce
komunikace vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalov...
T4-Building-DIO-Ricany-K-Solne-stezce.pdf
PARÉ Č:
<br> A4
<br> www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
<br> ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> INVESTOR: město Říčany
<br> AKCE: OPRAVA KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU,K SOLNÉ STEZCE
<br> OBSAH:
<br> FORMÁT:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
<br> Č.VÝKR.:1/1
<br> ZAKÁZKA : <.>
<br> TERMÍN: 22.8.- 1.12.2022
<br> uzavřený úsek
<br> srpen 2022

Načteno

edesky.cz/d/5572476

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz