« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Veřejná vyhláška - sdělení o možnosti se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška Sauerová.pdf [0,14 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-19868/UP/2022 (SH)
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu / stavebního řádu
LINKA | MOBIL: 725 576 983
E-MAIL: shendrichova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 10.08.2021
<br> Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 336,A/10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále
jen „krajský úřad“),který je správním orgánem příslušným podle § 67 odst.1 písm.a) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na
ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),vede odvolací řízení
o odvolání paní Jaroslavy Sauerové,nar.28.04.1942,544 52 Bílé Poličany č.p.48 předaném
držiteli poštovní licence dne 25.04.2022 (dále také „odvolání“) <.>
<br> Předmětné odvolání směřuje proti rozhodnutí společnému povolení ze dne 31.03.2022
č.j.MUDK-VÚP/28328-2022/hlb30728-2021 vydaném Městským úřadem Dvůr Králové nad
Labem,odborem výstavby a územního plánování,(dále XXX XXXX „stavební úřad“),který je
podle § XX odst.1 písm.c) stavebního zákona příslušným obecným stavebním úřadem <.>
Tímto rozhodnutím stavební úřad podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů schválil stavební záměr „novostavba
rodinného domu a doplňkových staveb Bílé Poličany“- (dále jen „stavba“),který se umisťuje
na pozemcích: stavební ...

Načteno

edesky.cz/d/5572367

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz