« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Volby do ZHMP - Rozhodnutí o registraci - Soukromníci, Monarchisté.cz, KONS a KAN ZIO-89103/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do ZHMP - Rozhodnutí o registraci - Soukromníci, Monarchisté.cz, KONS a KAN ZIO-89103/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1411586/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1290011/2022 05.08.2022
<br>
Rozhodnutí
<br> Magistrát hlavního města Prahy jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst <.>
3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),přezkoumal podle ustanovení § 23 odst <.>
1 zákona o volbách kandidátní listinu koalice politických stran Strana soukromníků České
republiky,Koruna Česká (monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska) a Konzervativní
strana a politického hnutí Klub angažovaných nestraníků s názvem Strana soukromníků České
republiky,Koruna Česká (monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska),Konzervativní strana
a Klub angažovaných nestraníků podanou pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br>
podle ustanovení § 23 odst.3 písmene a) zákona o volbách
registruje kandidátní listinu
<br> koalice Strana soukromníků České republiky,Koruna Česká (monarchistická strana
Čech,Moravy a Slezska),Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků
<br>
Odůvodnění
<br>
Koalice Strana soukromníků České republiky,Koruna Česká (monarchistická strana Čech <,>
Moravy a Slezska),Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků podala dne 15.7 <.>
2022 kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 23.a
24.září 2022.Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahuje
veškeré náležitosti dané zákonem o volbách.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany,které poda...

Načteno

edesky.cz/d/5571832


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz