« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Volby do ZHMP - Odmítnutí kandidátní listiny - Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) ZIO-89105/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do ZHMP - Odmítnutí kandidátní listiny - Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) ZIO-89105/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1411895/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1322330/2022 05.08.2022
<br>
<br> Rozhodnutí
<br>
Magistrát hlavního města Prahy jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst <.>
3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),přezkoumal podle ustanovení § 23 odst <.>
1 zákona o volbách kandidátní listinu politického hnutí Švýcarská demokracie (www.svycarska-
demokracie.cz) podanou pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 23 <.>
a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br>
podle ustanovení § 23 odst.3 písmene b) zákona o volbách
odmítá kandidátní listinu
<br> politického hnutí Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
<br>
Odůvodnění
<br> Politické hnutí Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) podalo dne 19.7.2022
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 23.a 24 <.>
září 2022.Na předmětné kandidátní listině byla při jejím podání uvedena jediná kandidátka <,>
jejíž kandidaturu zmocněnec politického hnutí Švýcarská demokracie (www.svycarska-
demokracie.cz) dne 21.7.2022 odvolal.Další kandidáti již nebyli v zákonem stanovené lhůtě
do kandidátní listiny doplněni <.>
<br> Z výše uvedeného vyplývá,že na kandidátní listině politického hnutí Švýcarská demokracie
(www.svycarska-demokracie.cz) není v tomto okamžiku uveden žádný kandidát.Z tohoto
důvodu registrační úřad rozhodl ve výroku tohoto rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny <,>
neboť podle ustanovení § 22 odst.1 písmeno d) zákona o volbách jsou údaje o kandidátech
povinnou náležitostí kandidátní listiny <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou vo...

Načteno

edesky.cz/d/5571830


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz