« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 10.08.2022 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby „D3 0309/II - Odpočívka Chotýčany“ před jejím dokončením ve společném řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby „D3 0309/II - Odpočívka Chotýčany“ před jejím dokončením ve společném řízení
Ministerstvo dopravy lllIlllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
MD-2a1600/2022-91 0/3
<br> MD/2Í 600/2022/91 0
<br> Vyřizuje/Útvar/Telefon
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX,XjX
<br> +XXX XXXaX XXXXX
<br> Datum
<br> Praha
<br> 10.08.2022
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím
<br> dokončením ve společném řízení
<br> Stavebník,Ředítelství silnic a dálníc ČR,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4,IČ: 65993390 <,>
zastoupený na základě plné moci společností STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 <,>
IC: 60838744,v zastoupení na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT a.s.<,>
K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,IC: 45272387 (dále jen,<,> stavebník"),podal dne 22.6.2022
Ministerstvu dopravy žádost o změnu stavby před jejím dokončením se změnou územního
<br> rozhodnutí ve společném řízení podle fi 'I 4 8 odst.2 zákona č.4 83/2006 sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro níže uvedené stavební
objekty stavby,<,> D3 0309/11 - Odpočívka Chotýčany".Dnem podání žádosti bylo zahájeno
společné řízení o změně stavby před jejím dokončením se změnou územního rozhodnutí
(dále též společné řízení) <.>
<br> Stavba byla umístěna rozhodnutím,které vydal Magistrát města České Budějovice,stavební úřad
dne 13.8.20"í8 pod č.j.: SU/3"142/2018-8 s doložkou nabytí právní moci dne 18.9.20"18.Krajský
úřad Jihočeského kraje,odbor,územního plánování vydal dne 22.6.2022 pod č.j.: 0ÚP/2022/0-
1812/Pa závazné stanovisko,kterým potvrdil přípustnost stavebního záměru.Stavební povolení
vydalo Ministerstvo dopravy dne 12.10.2020 pod č.j.: 702/2020-910-IPK/5 s doložkou nabytí
právní moci 13.11.2020.Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 30.1"I.2021 a výstavba byla
zahájena dne 31.1.2022 <.>
<br> Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č.416/2009 sb <.>,o urychlení výstavby
dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikac...

Načteno

edesky.cz/d/5571759

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz