« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměru DOCX (35kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3726,v odboru 44 – Náhradové agendy,odd.4401 - Odškodňování |_|
<br> o zařazení na služební místo[footnoteRef:2] vrchní ministerský rada,FM 3726,v odboru
44 – Náhradové agendy,odd.4401 - Odškodňování |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste
ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.(Pokud z objektivních důvodů služební orgán nebude obstarávat výpis z evidence Rejstříku trestů dálkovým způsobem,tato tabulka včetně poznámky pod čarou č.4
se neuvede.)]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve...
Žádost o přijetí do služebního poměru PDF (110kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada <,>
FM 3726,v odboru 44 – Náhradové agendy,odd.4401 - Odškodňování
<br> o zařazení na služební místo1 vrchní ministerský rada,FM 3726,v odboru
44 – Náhradové agendy,odd.4401 - Odškodňování
<br>
Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste
ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
o zařazení na služební místo“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.(Pokud z objektivních důvodů služební orgán nebude obstarávat
výpis z evidence Rejstříku trestů dálkovým způsobem,tato tabulka včetně poznámky pod čarou č.4
se neuvede.)
<br>
<br> 2
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br> zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3726 <,>
<br> ve služebním úřadu M...
Oznámení o vyhlášení VŘ - vrchní ministerský rada v odboru 44 - Náhradové agendy DOCX (63kB)
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA,FM 3726 <,>
V ODBORU 44 – NÁHRADOVÉ AGENDY <,>
ODD.4401 – ODŠKODŇOVÁNÍ
<br> Datum: 9.srpna 2022
PID: MFCRCXLJNP
Č.j.: MF-22298/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3726,v odboru 44 – Náhradové agendy <,>
odd.4401 – Odškodňování,v oboru služby:
22.Legislativa a právní činnost
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31.prosince 2023 <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2022 <.>
Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
Náplň činností:
· komplexní posuzování návrhů koncepčně nových právních předpisů
v připomínkovém řízení;
· tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním
a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci agend oddělení,zejména v oblasti zákona č.94/2021 Sb.;
· zastupování České republiky – Ministerstva financí a Ministerstva financí jako samostatného subjektu v řízeních před soudy či jinými věcně a místně příslušnými orgány;
· vykonávání samostatně ucelené odborné specializované činnosti v oblasti vyřizování nároků v souvislosti se zákonem č.94/2021 Sb <.>,včetně zpracovávání pracovních postupů a příprava stanovisek týkajících se této agendy;
· zajišťování komunikace a styku s oprávněnými osobami ná...
Oznámení o vyhlášení VŘ - vrchní ministerský rada v odboru 44 - Náhradové agendy PDF (154kB)
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
<br> VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA,FM 3726 <,>
<br> V ODBORU 44 – NÁHRADOVÉ AGENDY <,>
<br> ODD.4401 – ODŠKODŇOVÁNÍ
<br> Datum: 9.srpna 2022
PID: MFCRCXLJNP
Č.j.: MF-22298/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení
§ 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební
místo vrchní ministerský rada,FM 3726,v odboru 44 – Náhradové agendy <,>
odd.4401 – Odškodňování,v oboru služby:
<br> 22.Legislativa a právní činnost
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
určitou do 31.prosince 2023 <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - komplexní posuzování návrhů koncepčně nových právních předpisů
v připomínkovém řízení;
<br> - tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování
veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním
a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci agend oddělení <,>
zejména v oblasti zákona č.94/2021 Sb.;
<br> - zastupování České republiky – Ministerstva financí a Ministerstva financí jako
samostatného subjektu v řízeních před soudy či jinými věcně a místně příslušnými
orgány;
<br>
<br> 2
<br> - vykonávání samostatně ucelené odborné specializované činnosti v oblasti vyřizování
nároků v souvislosti se zákonem č.94/2021 Sb <.>,včetně zpracovávání pracovních
postupů a příprava stanovisek t...

Načteno

edesky.cz/d/5571756

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz