« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Změna stavby polifunkčního objektu č.p. 564, Vzdušná 8, P

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-276051.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/276051/22/OST/NADA V Praze dne 8.8.2022
<br> Č.J.: P4/382142/22/OST/NADA
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> tel: XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Společnost ALL4CARS PRAGUE s.r.o <.>,IČO 03989992,se sídlem Vzdušná č.p.564/8,Praha 4-
<br> Lhotka,142 00 Praha 411,kterou zastupuje XXXXXX XXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,bytem Beřovice
<br> č.p.117,273 71 Zlonice (dále jen "stavebník") dne 8.6.2022 podala žádost o vydání stavebního povolení
<br> na změnu stavby:
<br>
<br> polyfunkčního objektu č.p.564,Vzdušná 8,Praha 4-Lhotka <,>
<br> spočívající v provedení stavebních úprav stávající autodílny
<br> na pozemku parc.č.756 v katastrálním území Lhotka
<br>
<br> (dále jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Stavební úpravy autodílny:
- snížení podlahy na úroveň dvora
- namísto stávajících oken tři vjezdová vrata
- dispoziční změny
- posunutí vstupních dveří do 2.NP
- výměna oken v celém objektu
- úprava vzduchotechniky a technologie lakovacího boxu
- fasáda z ocelových prvků a skleněné výplně tvořící vstup do 2.NP budou demontovány a
<br> nahrazeny vyzdívkou
<br>
<br>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuto <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Úřadu městské části Praha 4,Odboru
<br> stavebním,se sídlem Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4,v úřední dny a hodiny (dle aktuální situace
<br> uvedené na www.praha4.cz/KONTAKTY),v 5.patře.Doporučujeme se k nahlížení do spisu předem
<br> objednat.Pro rezervaci místa na konkrétní čas a přípravu spisu kontaktujte v pracovní dny příslušného
<br> referenta na tel.261 192 385 nebo sekretariát odboru stavebního na tel.261 192 228,případně
<br> prostřednictvím e-mailu posta@p...

Načteno

edesky.cz/d/5571394

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz