« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu prostoru k podnikání o výměře 102,54 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu prostoru k podnikání o výměře 102,54 m2
MĚSTO KRNOV
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1,794 01 KRNOV
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Městský úřad v Krnově
<br> Naše čj.: KRNOOISM-71474/2022 valn
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OISM-3792022-valn
<br> 254.3.4 S/10
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: nvalkova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 09.08.2022
<br>
<br> 1 / 2
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br> Město Krnov zveřejňuje záměr
<br>
pronájmu prostoru k podnikání o výměře 102,54 m2
<br>
<br>
<br> Prostor se nachází v budově na ulici nám.Hrdinů 932/5,v části obce Pod Bezručovým
<br> vrchem,na pozemku parcela č.2794 v k.ú.Krnov - Horní Předměstí,794 01 Krnov,o
<br> celkové ploše 102,54 m2 <.>
<br>
<br> Jedná se o prostory:
<br> - Dvě ordinace,čekárna a sociální zařízení o velikosti 87,83 m2
<br> - Průchozí chodba k výtahu o velikosti 14,71 m2
<br>
<br> Závazný účel vyžití není stanoven <.>
<br>
Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou,výše nájmu bude stanovena v souladu s platným
<br> opatřením obce č.1/2019 pro pronajímání prostor k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví
<br> města Krnova OPATŘENÍ OBCE č (krnov.cz).V případě více žadatelů rozhodne o výběru
<br> nájemce Rada města Krnova.Prohlídka prostor proběhne po předchozí telefonické domluvě
<br> dne 24.08.2022 od 15:00 do 16:00 a dne 29.08.2022 od 10:00 do 11:00.Předpokládaný
<br> začátek nájmu je od 01.10.2022.Zálohy na služby,elektřina spol.prostor,odvoz odpadu <,>
<br> vodné a stočné,topení a teplá voda,úklid společných prostor a výtah,jsou řešeny
<br> samostatnou smlouvou.Elektrickou energii si nájemce zajišťuje sám.V prostoru bude
<br> provedena bílá výmalba <.>
<br>
<br>
<br> Žádost o pronájem prostoru žadatel doručí některým z níže uvedených způsobů:
<br> • písemně poštou na adresu Městský úřad Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Krnov 79401
<br> • osobně...

Načteno

edesky.cz/d/5571254


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz