« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Ministerský rada v oddělení administrativy programů v oblasti podpory bydlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-MRa-v-odd-administrativy-programu-v-oblasti-podpory-bydleni.zip [ZIP, 2MB]
ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení administrativy programů v oblasti podpory bydlení
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-50698/2022-94
<br> Datum: 10.srpna 2022
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_321,ministerského rady v oddělení administrativy programů v oblasti podpory bydlení,v odboru správy národních programů,v oborech služby 1 – Finance,41 – Bydlení,územní plánování a stavební řád <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.říjen 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) celostátně koordinuje programy v oblasti podpory bydlení a územního plánování;
<br> 2) podílí se na tvorbě koncepce a pravidel dotační politiky resortu (kapitoly) včetně její koordinace;
<br> 3) podílí se na tvorbě celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi <.>
<br> 4) podílí se na zpracování návrhů programů v oblasti podpory bydlení a územního plánování z celostátních hledisek;
<br> 5) spolupráce na tvorbě koncepce a metodiky v oblasti podpory bydlení a územního plánování s celostátní působností;
<br> 6) vypracovávání návrhu částí rozpočtu resortu;
<br> 7) zajišťuje administraci národních programů v oblasti podpory bydlení a územního plánování ve smyslu zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),včetně podávání informací a konzultací žadatelům;
<br> 8) zajišťování admini...

Načteno

edesky.cz/d/5570714

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz