« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Vestec [4152 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Vestec [4152 kB/pdf]
Město Nymburk I ' d N 'b 1: Městs ‹ý uřa ym Odbors ráv městského majetku I0 V Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk Spisová značka: MUNYM-050/56110/2022/Pel čisıø jednací: ı\/ıUNYlvı-050/56110/2022/Peı TANNACO,as.Vyřizuje: XXXXX XXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: radek.pelc@meu-nbk.cz Kolínská 1 Nymburı‹z 9.8.2022 290 01 KLUK,PODĚBRADY 1 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU vvHLÁšKou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v Městský úrad Nymburk,Odbor správy městského majetku,jako příslušný orgán Státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 Zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních l<0munikacích,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zá| _ Ogmg zm:,_ Ě ii Ě! ĚEE §_š Ú.É.Š.SŠ š__.in.Š iš "Š už.§33 Ž h A _ N T _ ›___›'___D O_Q Fšwz is M _š_ř 95 Ě za 1 'gl 098) 098) řg_ _! B„_EEk :is gg QCUNĚO NC m09__C___E9_ ______0__>Oa N>N__n_O I SOŠ ıgě,äıì :E3,alu :Šk §'_ˇ_ _'5_g__5_ Š šgaua >ˇ_>øNQ> 2_U”_>Qn_ Q <> dm Nam :MF _M_ˇ__WN N Ewa" Ewcugı > dm °°°N`__mn_w_ˇ__WN __z____ ___o_o_mNoı o° „C3 ›ˇ_C_E_uOı ›___0N___ˇOu už mgs m__$_w___N O___m__>_w____OU m___w§E___ _“__n_ D>wOO ŠZXWIIWM > W'__W____>O_POIN 8m__Q :FW EW @ Q? I W M m m 9 M W Zˇ_>ONO> ___:e>OQ ŠSQO I hON> / \ \ / _____°”_>o_"_ 4 I D>wQO Ž_Z×U'_"_wM > wı_WF_>0POIN <>ˇ_>ONO> NNE Now __EmU O 2 2 BıB 2 M M H a 5 2 2 2 1 P B B A I `_/I R mw @|@®A|mAW W _“ _“ _“ Ů H H 2_e` ;B_ E B B e E Z Í l | | I | I I | | I I I I I | I I ||%,E__|`\E E E' B E EW“/_i|l|||||II|łł\II Ň xmg _C>8mă EW H _ M E dO _,<.> I ZO8 HIS V Z Z m '_ Ě V @@|®|®|Q›ľ ‹ 7_ˇ_>ONO> ĚOŠOQ QEQO _ LON> Í \ / N oč _t>Nz _ __=m_Ě EWCEQ > dm Směr _n_ˇ_x_WN N _ _ _ Q _ 8N`š_M__ăN mwg 0___UN__fl° Ě _umˇ__ŠE°ˇ_ ______U__>g m>m_____° ____m___N E°=“~_ > nm ° __z>____ ____o_u_mN°n_ (Z 023) _8_mw> `_^_mS_ »Š B __ __ _ _ _Hw__>_ ___o_Zăo _____°__ E §18 _ 0â__u ›Ě_E_ˇOñ_ >âm__uO_D K5 _`_Šı_p_ _____mš _______š 6:5 mcmmmcfl g____>~a°u m___mHm_E= _„_n_ _; _ ___'_v_ _:________s_ ššăa \ >ˇ_>oN°> Š ______o~_>on_ <>OOEQ _ _ ı__"______________ù____ı____________m___ _ /...

Načteno

edesky.cz/d/5570455

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz