« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Sadská [2025 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Sadská [2025 kB/pdf]
0 Město Nymburk M t k d N b k ě5““i ym Odborsprávyměstského majetku Náměstı Premyslovců 163 “ 288 02 Nymburk 1 Spisová Značka: MUNYM-050/57581/2022/Pel Číslo jednací: MUNYM-050/57581/2022/Pel PORR a.S.Vyřizuje: Radek Pelc' Telefon: 325 501 205 E-mail: radel‹.pelc@meu-nbk.cZ Dubečská 3238/369 ' Nymburk: 9.8.2022 100 00 PRAHA 10 ıv OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLASKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk,Odbor Správy městského majetku,jako příslušný orgán Státní Správy podle ustanovení § 124 Odst.6 Zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o silničním provoZu"),po posouzení a projednání žádosti Společnosti PORR a.s <.>,IČO: 430 05 560,sesídlem Dubečská 3238/3.6,100 00 Praha 10,Zastoupené plnou mocí spo|ečnostíASigvs.r.o <.>,IČO: 259 54 849,se sídlem Budovatelů 324,533 12 Chvaletice,ze dne 25.07.2022,a po vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR-DI Nymburk,č.j.: KRPS-186844-2/ČJ-2022-010806 ze dne 01.08.2022,podle § 77 Odst.1 písm.c) Zákona O silničním provozu » stanoví přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místní komunikaci ul.Pražská,k.ú.Sadská,správní obvod města Nymbur|‹a,Z důvodu částečné uzavírky místní komunikace pro výstavbu chodníků.Při realizaci uvedených prací bude osazeno přechodně dopravní značení dle schématu DIO,které jg přílohou a zároveň nedílnouwsgučástí tohoto Stanovení.Osazení dopravního Značení bude provedeno v souladu S ustanovením Zákona Č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD Č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve Znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musi být vsøuıaøıu S ČSN EN 12899-1._ |\./lěstský úřad Nymburk,Odbor Správy městského majetku si vyhrazuje právo Stanovení přechodné úpravy dopravního Značení Změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný Zájem.Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek,zajišťujících bezpečnost a plynulost ...

Načteno

edesky.cz/d/5570451

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz