« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - VV O OVP Změna č.2 ÚP Mukařov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mukarov-2_03_zabory-ZM2.pdf
ZV21
<br> OM14
<br> BI21
<br> BI10
<br> OS20
<br> OM21
<br> BI28
<br> OM10
<br> BI20
<br> BI27
<br> PV21b
<br> PV21a
<br> BI30A
<br> Tehovec
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 4
<br> OM11
<br> SR22
<br> SR23
<br> OM22
<br> OM13
<br> SR10
<br> Z2/4
<br> Z2/12
<br> OV21
<br> Zastupitelstvo obce
<br> rozvoje
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> PR-2020-045-CHS-00
<br> 6/2022
mukarov-2_02_koordin-ZM2.pdf
OV
<br> DS
<br> NL
<br> L
<br> B
<br> K
<br>
<br> 1
<br> 4
<br> NP
<br> LBC 1
<br> N
<br> R
<br> B
<br> K
<br>
<br> 6
<br> 6
<br> L
<br> B
<br> K
<br>
<br> 1
<br> 0
<br> L
<br> B
<br> K
<br>
<br> 1
<br> 0
<br> LBC 2
<br> N
<br> R
<br> B
<br> K
<br>
<br> 6
<br> 6
<br> LBC 3
<br> N
<br> R
<br> B
<br> K
<br>
6
<br> 6
<br> LBC 4
<br> L
<br> B
<br> K
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> LBC 6
<br> LBC 8
<br> N
<br> R
<br> B
<br> K
<br>
<br> 6
<br> 6
<br> NZ
<br> NP
<br> NSl
<br> OM
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> VD
<br> OM
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> BI
<br> NSpb
<br> OH
<br> OM
<br> OV
<br> OV
<br> OS
<br> OV
<br> OV
<br> VS
<br> OM
<br> OM
<br> OM
<br> VD
<br> BI
<br> OM
<br> RI
<br> OM
<br> OS
VZ20
<br> NL
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> L
B
<br> K
<br>
1
3
<br> NP
<br> NZ
<br> NZ
<br> NSpb
<br> SM
<br> SV
<br> SV
<br> NP
<br> SV
<br> VV
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> Babice
<br> Svojetice
<br> Tehovec
<br> N
<br> R
<br> B
<br> K
<br>
<br> 6
<br> 6
<br> N
<br> R
<br> B
<br> K
<br>
<br> 6
<br> 6
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 4
<br> OM
<br> SM
<br> NP
<br> OM21
<br> OM13
<br> OM14
<br> SR11
<br> SR13
<br> SM11
<br> SR14
<br> SR12
<br> SM10
<br> SV10
<br> SK10
<br> PV10
<br> BI10
<br> VS10
<br> ZV10
<br> BI21
<br> BI26
<br> BI28
<br> BI25
<br> SR20
<br> SR21
<br> OS20
<br> VD20
<br> ZV21
<br> ZO20
<br> ZO21
<br> ZO21
<br> ZO22
<br> NP20
<br> ZO22
<br> BI31
<br> BI32
<br> BI33
<br> SR30
<br> ZV31
<br> NSpl30
<br> ZO10
<br> ZO11
<br> OV
<br> BV20
<br> BI24
<br> OM10
<br> NZ
<br> NSpb
<br> NZ
<br> OM20
<br> OV12
<br> PV11
<br> BI20
<br> OS30
<br> R-OM
<br> BI35
<br> ZO30
<br> BI27
<br> OH10
<br> OV10
<br> PV30
<br> ZV30
<br> PV20
<br> SR25
<br> NZ
<br> NP30
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> OM30
<br> BI
<br> NP20
<br> DS10
<br> ZV33
<br> OS
<br> R-BI3
<br> R...
Mukarov-1_06_ver-prospes-stavby-ZM2.pdf
Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> PR-2020-045-CHS-00
<br> ZV10
<br> SV
<br> SV11
<br> OM13
<br> SR10
<br> Z2/4
<br> Bl
<br> NZ
<br> SV
<br> NSpv
<br> NZ
<br> OV
<br> OM
<br> NP
<br> NSl
<br> OM
<br> NZ
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> OV
<br> OV
<br> NSpz
<br> NP
<br> NZ
<br> SV
<br> VZ
<br> NP
<br> OM
<br> OS
VZ20
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> NP
<br> VV
<br> NZ
<br> NSpb
<br> SM
<br> SV
<br> SV
<br> SM
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> Babice
<br> Tehovec
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> TI20
<br> NZ-T
<br> SR14
<br> SV10
<br> SM12
<br> VS10
<br> BI21
<br> BI23
<br> SV20
<br> SR21
<br> SR24
<br> ZV21
<br> ZO21
<br> ZO21
<br> ZO22
<br> SV32
<br> BI31
<br> BI32
<br> BI33
<br> BV32
<br> BV33
<br> SV31
<br> SR30
<br> PV32
<br> OS30
<br> VD30
<br> ZO33
<br> ZV31
<br> ZO30
<br> ZO31
<br> NSpl30
<br> ZO10
<br> ZO11
<br> BI22
<br> BV20
<br> NP
<br> SK20
<br> OM10
<br> R-BI3
<br> NZ
<br> NSpb
<br> NZ
<br> SK30
<br> BI36
<br> OV12
<br> PV11
<br> BI20
<br> OS30
<br> R-BI2
<br> R-OM
<br> PV31
<br> BI35
<br> ZO30
<br> PV30
<br> ZV30
<br> PV20
<br> SR25
<br> NZ
<br> NP30
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> OM30
<br> BI
<br> NP20
<br> TZ
<br> NL
<br> SV
<br> SV
<br> NZ
<br> NP
<br> SR
<br> BV30
<br> BV31
<br> NP
<br> ZV32
<br> DS10
<br> ZV33
<br> SV P1
<br> SV P3
<br> OS
<br> R-BI1
<br> SV P2OS20
<br> NSpv
<br> BI10
<br> BI37
<br> BI
<br> SV
<br> SV
<br> BI26
<br> VD20
<br> R-BV
<br> NZ-T
<br> SM
<br> VD
<br> OM
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> BI
<br> NSpb
<br> OH
<br> OM
<br> OV
<br> OV
<br> OS
<br> VS
<br> OM
<br> OM
<br> OM
<br> ZV
<br> BH
<br> VD
<br> BI
<br> OM
<br> VV
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> ...
Mukarov-1_05_voda-kanal-ZM2.pdf
Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> PR-2020-045-CHS-00
<br> ZV10
<br> SV
<br> SV11
<br> OM13
<br> SR10
<br> Zastupitelstvo obce
<br> rozvoje
<br> V2/1
V2/2
<br> K2/1
<br> DK2/1
<br> K2/14
<br> V2/1
<br> K2/1
<br> K2/2
<br> K2/12
<br> K2/3
<br> K2/4
<br> K2/5
<br> K2/6
<br> K2/7
<br> K2/8
<br> K2/9
<br> K2/10
<br> K2/11
<br> K2/13
<br> V2/2
<br> K2/2
<br> K2/3
<br> K2/4
<br> K2/5
<br> K2/6
<br> K2/7
<br> K2/8
<br> K2/9
<br> K2/10
<br> K2/11
<br> K2/12
<br> K2/13
<br> K2/14
<br> DK2/1
<br> Doubek
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> LBC 8
<br> Bl
<br> NZ
<br> SV
<br> NSpv
<br> NZ
<br> OV
<br> OM
<br> NP
<br> NSl
<br> OM
<br> NZ
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> OV
<br> OV
<br> NSpz
<br> NP
<br> NZ
<br> SV
<br> VZ
<br> NP
<br> RI
<br> OM
<br> OS
VZ20
<br> NL
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> L
B
<br> K
<br>
1
3
<br> NP
<br> VV
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NSpb
<br> SM
<br> NP
<br> SV
<br> SV
<br> SM
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> Babice
<br> Svojetice
<br> Tehovec
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> TI20
<br> NZ-T
<br> NP
<br> SR14
<br> SV10
<br> SM12
<br> VS10
<br> BI21
<br> BI23
<br> BI25
<br> SV20
<br> SR21
<br> SR24
<br> ZV21
<br> ZO20
<br> ZO21
<br> ZO21
<br> ZO22
<br> NP20
<br> ZO22
<br> SV32
<br> BI31
<br> BI32
<br> BI33
<br> BV32
<br> BV33
<br> SV31
<br> SR30
<br> PV32
<br> OS30
<br> VD30
<br> ZO33
<br> ZV31
<br> ZO30
<br> ZO31
<br> NSpl30
<br> ZO10
<br> ZO11
<br> BI22
<br> BV20
<br> BI24
<br> NP
<br> SK20
<br> OM10
<br> R-BI3
<br> NZ
<br> NSpb
<br> NZ
<br> SK30
<br> BI36
<br> OV12
<br> PV11
<br> BI20
...
mukarov-1_04_doprava-ZM2.pdf
Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> PR-2020-045-CHS-00
<br> ZV10
<br> SV
<br> SV11
<br> OM13
<br> SR10
<br> Doubek I
I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> LBC 8
<br> Bl
<br> NZ
<br> NSpv
<br> NZ
<br> OV
<br> OM
<br> NP
<br> NSl
<br> OM
<br> NZ
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> OV
<br> OV
<br> NSpz
<br> NP
<br> NZ
<br> SV
<br> VZ
<br> NP
<br> RI
<br> OM
<br> OS
VZ20
<br> NL
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> L
B
<br> K
<br>
1
3
<br> NP
<br> VV
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NSpb
<br> SM
<br> NP
<br> SV
<br> SV
<br> SM
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> Babice
<br> Svojetice
<br> Tehovec
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> TI20
<br> NZ-T
<br> NP
<br> SR14
<br> SV10
<br> SM12
<br> VS10
<br> BI21
<br> BI23
<br> BI25
<br> SV20
<br> SR21
<br> SR24
<br> ZV21
<br> ZO20
<br> ZO21
<br> ZO21
<br> ZO22
<br> NP20
<br> ZO22
<br> SV32
<br> BI31
<br> BI32
<br> BI33
<br> BV32
<br> BV33
<br> SR30
<br> PV32
<br> OS30
<br> VD30
<br> ZV31
<br> ZO30
<br> ZO31
<br> NSpl30
<br> ZO10
<br> ZO11
<br> BI22
<br> BV20
<br> BI24
<br> NP
<br> SK20
<br> OM10
<br> R-BI3
<br> NZ
<br> NSpb
<br> NZ
<br> SK30
<br> BI36
<br> OV12
<br> PV11
<br> BI20
<br> OS30
<br> R-BI2
<br> R-OM
<br> PV31
<br> BI35
<br> ZO30
<br> PV30
<br> ZV30
<br> PV20
<br> SR25
<br> NZ
<br> NP30
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> OM30
<br> BI
<br> NP20
<br> TZ
<br> NL
<br> SV
<br> SV
<br> NZ
<br> NP
<br> SR
<br> NP
<br> DS10
<br> ZV33
<br> SV P1
<br> NS-L20
<br> SV P3
<br> OS
<br> R-BI1
<br> SV P2OS20
<br> NSpv
<br> SR26
<br> NP
<br> BI10
<br> BI37
<br> BI
<br> SV
<br> SV
<br> BI26
<br> VD20
<br> NL
<br> R-B...
Mukarov-1_03_hlavni-Z2.pdf
Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> PR-2020-045-CHS-00
<br> ZV10
<br> SV
<br> SV11
<br> OM13
<br> SR10
<br> Z2/6
<br> Z2/6
<br> Z2/6
<br> Z2/2
<br> Z2/3
<br> Z2/4
<br> Z2/9
<br> Z2/12
<br> Z2/1
<br> Doubek
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> LBC 8
<br> Bl
<br> NZ
<br> SV
<br> NSpv
<br> NZ
<br> OV
<br> OM
<br> NP
<br> NSl
<br> OM
<br> NZ
<br> VD
<br> OM
<br> BI
<br> OV
<br> OV
<br> NSpz
<br> NP
<br> NZ
<br> SV
<br> VZ
<br> NP
<br> RI
<br> OM
<br> OS
VZ20
<br> NL
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> L
B
<br> K
<br>
1
3
<br> NP
<br> VV
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NSpb
<br> SM
<br> NP
<br> SV
<br> SV
<br> SM
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> Babice
<br> Svojetice
<br> Tehovec
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> TI20
<br> NZ-T
<br> NP
<br> SR14
<br> SV10
<br> SM12
<br> VS10
<br> BI21
<br> BI23
<br> BI25
<br> SV20
<br> SR21
<br> SR24
<br> ZV21
<br> ZO20
<br> ZO21
<br> ZO21
<br> ZO22
<br> NP20
<br> ZO22
<br> SV32
<br> BI31
<br> BI32
<br> BI33
<br> BV32
<br> BV33
<br> SV31
<br> SR30
<br> PV32
<br> OS30
<br> VD30
<br> ZO33
<br> ZV31
<br> ZO30
<br> ZO31
<br> NSpl30
<br> ZO10
<br> ZO11
<br> BI22
<br> BV20
<br> BI24
<br> NP
<br> SK20
<br> OM10
<br> R-BI3
<br> NZ
<br> NSpb
<br> NZ
<br> SK30
<br> BI36
<br> OV12
<br> PV11
<br> BI20
<br> OS30
<br> R-BI2
<br> PV31
<br> BI35
<br> ZO30
<br> PV20
<br> SR25
<br> NZ
<br> NP30
<br> SM
<br> SM
<br> SM
<br> OM30
<br> BI
<br> NP20
<br> TZ
<br> NL
<br> SV
<br> SV
<br> NZ
<br> NP
<br> SR
<br> BV30
<br> BV31
<br> NP
<br> ZV32
<br> DS10
<br> ZV33
<br> SV P1
<br> NS-L20
<br> SV P3
<br> ...
Mukarov-1_02_cleneni uzemi-ZM2.pdf
Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> Z
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
A
<br> T
E
<br> L
<br> Ing.arch.SIXTA
<br> 1: 5000
<br> A
K
<br> C
E
<br> PR-2020-045-CHS-00
<br> 6/2022
<br> Z2/6
<br> Z2/6
<br> Z2/6
<br> Z2/2
<br> Z2/3
<br> Z2/4
<br> Z2/9
<br> Z2/12
<br> Z2/13
<br> ZV10
<br> SV
<br> SV11
<br> OM13
<br> SR10
<br> Doubek
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> OV
<br> VZ20
<br> SV
<br> NL
<br> Babice
<br> Svojetice
<br> Tehovec
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> 2
<br> TI20
<br> SR14
<br> SV10
<br> SM12
<br> VS10
<br> BI21
<br> BI23
<br> BI25
<br> SV20
<br> SR21
<br> SR24
<br> ZV21
<br> ZO20
<br> ZO21
<br> ZO21
<br> ZO22
<br> NP20
<br> ZO22
<br> SV32
<br> BI31
<br> BI32
<br> BI33
<br> BV32
<br> BV33
<br> SV31
<br> SR30
<br> PV32
<br> OS30
<br> ZO33
<br> ZV31
<br> ZO30
<br> ZO31
<br> NSpl30
<br> ZO10
<br> ZO11
<br> BI22
<br> BV20
<br> BI24
<br> SK20
<br> OM10
<br> R-BI3
<br> BI36
<br> OV12
<br> PV11
<br> BI20
<br> OS30
<br> R-BI2
<br> R-OM
<br> PV31
<br> BI35
<br> ZO30
<br> PV30
<br> ZV30
<br> PV20
<br> SR25
<br> NP30
<br> OM30
<br> NP20
<br> BV30
<br> BV31
<br> ZV32
<br> DS10
<br> ZV33
<br> SV P1
<br> NS-L20
<br> SV P3
<br> R-BI1
<br> SV P2OS20
<br> SR26
<br> BI10
<br> BI37
<br> BI26
<br> VD20
<br> R-BV
<br> OH
<br> I/2
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 1
<br> 4
<br> OM11
<br> OM14
<br> SR10
<br> SR11
<br> SR13
<br> SM11
<br> SR12
<br> SM10
<br> PV10
<br> BI28
<br> OM20
<br> BI27
<br> OH10
<br> OV10
<br> OM22
<br> SR22
<br> SR23
<br> SK10
<br> SR20
<br> OM21
<br> OV22
<br> SV30
<br> VD30
<br> SK30
<br> M/1
<br> M/2
<br> M/3 M/4
<br> S/5
<br> S/4
<br> S/2
<br> S/1
<br> M/1
<br> M/2
<br> S/5
<br> M/3
<br> M/4
<br> S/1
<br> S/2
<br> S/3
<br> S/4
<br> Zastupitelstvo obce
<br> ...
Srovnávací text po Změně č 2.pdf
SROVNÁVACÍ TEXT – Změna č.2 ÚP MUKAŘOV 06/2022 1
<br>
<br>
SROVNÁVACÍ TEXT ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP MUKAŘOV
PO ZMĚNĚ č.2
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
OBSAH
<br>
ČÁST 1
strana
<br>
A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> B.KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANA A ROZVOJ
JEHO HODNOT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.1.Koncepce rozvoje území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.1.1.Strategie rozvoje obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.1.2.Koncepce rozvoje území obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
B.2.Ochrana a rozvoj hodnot území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
B.2.1.Kulturní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
B.2.2.Civilizační hodnoty (veřejná infrastruktura).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
B.2.3.Přírodní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9...
změna č. 2 úp - odůvodnění.pdf
ODŮVODNĚNÍ – Změna č.2.ÚP Mukařov 06/2022 1
<br>
<br>
ZMĚNA č.2 ÚP MUKAŘOV
<br>
2.1.ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br> 1.A ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 1.B SEZNAM ÚPRAV VE ZMĚNĚ Č.2 ÚP 8
<br> 2.SOULAD NÁVRHU ZMĚNY č.2 ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR (PÚR
ČR),ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ KRAJE (ZÚR SK).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
<br> 3.SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 18
<br> 4.SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PŘEDPISŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 19
<br> 5.SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ <,>
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 20
<br> 6.ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 20
<br> 7.STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50,ODST.5 SZ (stanovisko SEA) 20
<br> 8.SDĚLENÍ,JAK BYLO STANOVISKO DLE § 50,ODST.5 SZ ZOHLEDNĚNO <,>
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ,POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
POMDÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
změna č. 2 úp - textová část.pdf
TEXTOVÁ ČÁST - Změna č.2 ÚP Mukařov 06/2022 1
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MUKAŘOV
<br>
1.1.TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN MUKAŘOV SE ZMĚNOU č.2 MĚNÍ TAKTO:
<br> 1.V obsahu se doplňuje na konec nová ČÁST 3:
<br> „3/1 Vymezení pojmů pro účely tohoto územního plánu
3/2 Použité zkratky"
<br>
2.V kapitole A Vymezení zastavěného území obce se doplňuje na konec poslední věty
„k datu 31.5.2022 <.>
<br>
<br> 3.V části B.1.1.Strategie rozvoje obce se mění označení změnou č.1 ÚP na „změnou
č.2 ÚP“
<br>
4.V kapitole C.2.Vymezení zastavitelných ploch se mění tabulky „Vymezení
zastavitelných ploch ÚP po změně č.2“ takto:
<br>
<br>
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ÚP MUKAŘOV PO ZMĚNĚ Č.2 ÚP
<br> Katastrální území Mukařov
<br> lokalita orientační
<br> výměra
<br> [ha]
<br> orientační
<br> název
<br> stávající využití
<br> plochy
<br> plocha s rozdílným
<br> způsobem využití
<br> sumace
<br> dílčích ploch
<br> příklad využití,předběžná
<br> kapacita
<br> změny - Z
<br> / přestavby
<br> - P
<br> BI 10 2,11 Moklina ZPF orná
<br> Bydlení v rodinných
<br> domech - městské a
<br> příměstské
<br> 2,11
<br> 12–14 RD,1-2 obchody <,>
<br> objekt sociálních a
<br> zdravotních služeb,penzion
<br> Z
<br> SM 10 0,37
u Návesního
<br> rybníka
zastavěné území
<br> Obytné smíšené
<br> městského typu
2,02
<br> 2–3 RD,nebo 1-2 objekty
<br> občanské vybavenosti
Z
<br> SM 11 0,49
u Návesního
<br> rybníka
zastavěné území
<br> 3-4 RD,nebo 2 viladomy
<br> event 1-2 objekty občanské
<br> vybavenosti
<br> P
<br> SM 12 1,16 U Mukařova
ZPF orná,zastavěné
<br> území
<br> 9–10 RD,nebo 4-5
<br> viladomy,event.3-4 objekty
<br> občanské vybavenosti
<br> Z
<br> SV 10 1,00 U Mukařova ZPF orná
<br> Obytné smíšené
<br> venkovské
<br>
<br> 1,05
<br> 3-4 RD Z
<br> SV 11 0,05 severní část trvalý travní porost Z
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST - Změna č.2 ÚP Mukařov 06/2022 2
<br> lokalita orientační
<br> výměra
<br> [ha]
<br> orientační
<br> název
<br> stávající využití
<br> plochy
<br> plocha s rozdílným
<br> způsobem ...
VV O OVP Z2 ÚP MUKAŘOV.pdf
Strana 1 (celkem 2)
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> Masarykovo nám.53,251 01 Říčany
Č.ev.: 224700/2022
Č.j.: 223979/2022/MURI-OÚPRR/1725
Obdrží: Dle rozdělovníku
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: david.lanca@ricany.cz
<br> V Říčanech dne 09.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
<br>
Městský úřad v Říčanech,odbor územního plánování a regionálního rozvoje,jako pořizovatel příslušný
podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),oznamuje ve smyslu § 52 a § 55b stavebního zákona a
§ 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č.2
<br> Územního plánu Mukařov
<br>
Projektantem územně plánovací dokumentace je ALLCONS C.H.S.s.r.o <.>,Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,U Bulhara
XXXX/X,XXX XX Praha X <.>
<br>
Opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 12.září 2022
(pondělí) v 16: 00 hodin na Městském úřadě v Říčanech,Masarykovo náměstí 53/40,251 01
Říčany,(zasedací místnost č.53 – 1.poschodí) <.>
<br>
Návrh Změny č.2 Územního plánu Mukařov je vystaven k veřejnému nahlédnutí (doporučené dny a časy <,>
před osobní návštěvou se doporučuje telefonická domluva):
 Na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech,Komenského
<br> náměstí 1619/2,1.poschodí,kancelář č.127,v pondělí a ve středu 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hodin,a
na webové adrese:
https://info.ricany.cz/mesto/uredni-deska-odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje
<br>  Na Obecním úřadě v Mukařově,Příčná 11,251 62 Mukařov,v pondělí 14.00–16.00 hodin,úterý 9-11:30
a ve středu 14.00–18.00 hodin,a na webové adrese www.mukarov.cz <.>
<br>
<br> V souladu se zněním shora uvedeného zákona upozorňujeme:
 Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
<br> návrhem řeše...

Načteno

edesky.cz/d/5570325

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   EIA   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz