« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - OOP stanovení místní úpravy prov. na silnici č. I-2 - vyhrazené parkování - ELON - Říčany, pč 473-1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-silnici-c-I-2-vyhrazene-parkovani-fy-ELON-Ricany-Cernokostelecka-p-c-473-1.pdf
XXX XXXXXXXXX
<br> Černokostelecká XX/XX
<br> XXX XX Říčany – Radošovice
<br> IČ: 49498622
<br> Číslo jednací: 101043/2022/KUSK– DOP/Bry
<br> Spisová značka: SZ_060558/2022/KUSK/8
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Bry
<br> Praha: XX.XX.2022
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č.I/2
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
<br> podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti,kterou podala paní XXX XXXXXXXXX,adresa sídla:
<br> Černokostelecká XX/XX,XXX XX,Říčany – Radošovice,IČ: 49498622,stanovuje dle ust.§ 77 odst.1
<br> písm.b) zákona č.361/2001 Sb <.>,o silničním provozu a dle ust.§ 171 a následující ustanovení zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),místní úpravu
<br> provozu na silnici č.I/2 v tomto rozsahu:
<br> Místo stanovení: silnice č.I/2,pozemek parcela č.473/1 k.ú.Říčany - Radošovice,ulice
<br> Černokostelecká,Říčany,v místě odstavného pruhu silnice č.I/2 vpravo ve směru jízdy Praha – Kutná
<br> Hora u domu Černokostelecká č.p.70/72 (dále viz str.3)
<br> Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ +
<br> dodatková tabulka E 13 (text: pro obsluhu fy.ELON Po-Pá 9.00 až 18.30 hod <.>,So 9.00 – 12.00)
<br> a provedení vodorovného dopravního značení V 10e „Vyhrazené parkoviště“ pro 2 vozidla
<br> Termín realizace místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy stanovení místní
<br> úpravy provozu,předpoklad srpen 2022
<br> Platnost místní úpravy provozu: po dobu platnosti povolení ke zvláštnímu užívání silnice č.I/2 formou
<br> zřízení vyhrazeného parkování vydaného pro paní Evu Kompitovou
<br> Osoba zodpovědná ...

Načteno

edesky.cz/d/5570323

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz