« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr prodeje vozidla Škoda CAS 706 verze 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje vozidla Škoda CAS 706 verze 25.pdf [0,07 MB]
MĚSTYS NETVOŘICE tel.: 317 789 203,601 386 314
<br> Mírové náměstí 19 e-mail: info©netvorice.cz 257 44 Netvořice ID datové schránky: jgzatuS
<br> E-mail: info©netvorice.cz Datum: 9.8.2022
<br> Oznámení záměru prodeje nepotřebného movitého majetku městyse Netvořice
<br> Městys Netvořice,na základě usnesení ze zasedání Rady městyse Netvořice ze dne 25.7.2022,oznamuje svůj záměr p r o d a t
<br> hasičské vozidlo Škoda CAS 706 verze 25,RZ:8S2 3626,a to s ohledem na jeho opotřebení a technický stav (rok výroby 1978,technická prohlídka platná do 25.10.2022)
<br> za těchto podmínek:
<br> 1.Nabídková cena je 50 000,-Kč.Kupující uhradí kromě kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla.2.Přednost má nejvyšší podaná cenová nabídka.V případě stejné cenové nabídky má přednost dříve podaná nabídka.<,>
<br> 3.Nabídky budou podány osobně nebo poštou na adresu Městys Netvořice,Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice <.>
<br> 4.Obálka s cenovou nabídkou bude uzavřena a opatřena přelepkou,přes ní bude otisk razítka (pokud ho podavatel vlastní) a přes přelepku bude podpis podavatele.Dále bude na obálce uvedeno:
<br> -poštovní adresa podavatele
<br> -nápis “NEOTVÍRAT— Vozidlo Škoda CAS 706 Netvořice“
<br> -adresa Městys Netvořice,Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice <.>
<br> 5.Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu,jméno,příjmení,datum narození a adresu trvalého pobytu,adresu pro doručování,telefonní číslo a podpis u fyzické osoby nebo přesný “název právnické osoby,IČ,adresu právnické osoby,telefonní číslo a podpis,eventuálně otisk razítka <.>
<br> Finanční nabídky a připomínky k tomuto záměru je možné doručit na Městys Netvořice,Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice nejpozději do středy 24.8.2022 do 11:00 hodin <.>
<br> Telefonický kontakt v případě zájmu o prohlídku vozidla:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX,XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX MĚSTYS NETVOŘICE
<br> či! Mírové nám.19,25744Netvořice Monika Šleh brová |Č0200232360 © starostka městyse Netvořice „ „ ÚŘAD MEVSTYSE,fÍZo—c Q...
PHOTO-2022-07-26-20-43-05.jpg [0,19 MB]
PHOTO-2022-07-26-20-43-05 (2).jpg [0,19 MB]
PHOTO-2022-07-26-20-43-05 (1).jpg [0,19 MB]

Načteno

edesky.cz/d/5569352

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz