« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stavení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Libochovice OOP-IZ8ab+IP13c+E13 nám 5.května - MĚSTO LIBOCHOVICE.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 27915/2022
<br> Č.j.: ODSH 74796/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 9.srpna 2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku místních
<br> komunikací a silnic II.a III.třídy v obvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice,v souladu
<br> s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající
<br>
<br> v umístění svislých dopravních značek:
<br>
<br> „IZ8a – Zóna s dopravním omezením s vyobrazením značky „IP13c – Parkoviště s parkovacím
<br> automatem“,na spodní části značky vyznačen text: MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“,„IZ8b – Konec zóny
<br> s dopravním omezením“,s dodatkovou tabulkou na příjezdu do zóny „E13 – text: PO – NE 7,00 –
<br> 17,00“ na výjezdu ze zóny s dodatkovou tabulkou „E13 – text: KONEC ZÓNY PLACENÉHO
<br> PARKOVÁNÍ“ na pozemních komunikacích přilehlých k Náměstí 5.května v Libochovicích,dle
<br> přílohy č.1 - 4 <.>
<br>
<br> Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu neurčitou,počínaje nabytím
<br> účinnosti tohoto opatření <.>
<br>
<br> Další podmínky:
1.Určené svislé dopra...

Načteno

edesky.cz/d/5569194

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz