« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - IPPOS BOHEMIA s.r.o. -Žádost o stanovení - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0757 2 DIO (90)
K
<br> r
<br> a
<br> j
<br> s
<br> k
<br> é
<br> e
<br> d
<br> t
<br> e
<br> s
<br> i
<br> t
<br> ‘
<br> l
<br> ‘
<br> <.>
<br> m
<br> <.>
<br> P
<br> r
<br> a
<br> h
<br> “
<br> \
<br> O
<br> d
<br> L
<br> 3
<br> ‘
<br> \
<br> -
<br> 1
<br> Y
<br> Č
<br> <.>
<br> <.>
<br> í
<br> ;
<br> -
<br> 2
<br> -
<br> -
<br> j
<br> O
<br> -
<br> ť
<br> ‚
<br> j
<br> D
<br> r
<br> \
<br> p
<br> k
<br> E
<br> u
<br> <.>
<br> k
<br> 0
<br> 3
<br> -
<br> 0
<br> 8
<br> -
<br> 2
<br> 0
<br> 2
<br> 2
<br> ‘
<br> ;
<br> L
<br> ;
<br> í
<br> d
<br> b
<br> c
<br> t
<br> t
<br> ‘
<br> p
<br> <.>
<br> i
<br> i
<br> V
<br> o
<br> h
<br> k
<br> c
<br> v
<br> á
<br> o
<br> u
<br> h
<br> l
<br> a
<br> s
<br> n
<br> é
<br> s
<br> t
<br> a
<br> n
<br> o
<br> v
<br> i
<br> s
<br> o
<br> e
<br> s
<br> m
<br> y
<br> s
<br> l
<br> u
<br> 7
<br> 7
<br> o
<br> d
<br> s
<br> t
<br> <.>
<br> Y
<br> c
<br> )
<br> a
<br> 2
<br> b
<br> )
<br> <,>
<br> z
<br> <.>
<br> č
<br> 3
<br> 6
<br> !
<br> 2
<br> Q
<br> a
<br> o
<br> S
<br> b
<br> <.>
<br> 7
<br> /
<br> 5
<br> c
<br> <.>
<br> d
<br> s
<br> t
<br> <.>
<br> c
<br> h
<br> z
<br> a
<br> k
<br> <,>
<br> Č
<br> <.>
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 9
<br> 9
<br> 7
<br> S
<br> b
<br> <.>
<br> Z
<br> —
<br> 1
<br> -
<br> L
<br> i
<br> 7
<br> 3
<br> 6
<br> <.>
<br> L
<br> C
<br> O
<br> Z
<br> C
<br> C
<br> i
<br> )
<br> Z
<br> W
<br> ‘
<br> I
<br> _
<br> _
<br> _
<br> _
<br> 4
<br> v
<br> <.>
<br> q
<br> L
<br> 3
<br> +
<br> Q
<br> 9
<br> V
<br> t
<br> 7
<br> 7
<br> 6
<br> -
<br> o
<br> t
<br> _
<br> 4
<br> 2
<br> 7
<br> 7
<br> 2
<br> 3
<br> I
<br> 2
<br> 7
<br> 2
<br> 4
<br> /
<br> 2
<br> 0
<br> 7
<br> 2
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br> 4
<br> :
<br> L
<br> ‘
<br> b
<br> 6
<br> 9
<br> t
<br> ‘
<br> 8
<br> 0
<br> 6
<br> l
<br> <.>
<br> t
<br> 7
<br> 0
<br> Z
<br> 6
<br> L
<br> -
<br> Z
<br> L
<br> ‘
<br> M M —
<br> 4
<br> M
<br> <.>
<br> -
<br> M 0
<br> )
<br> V
<br> l
<br> O
<br> b
<br> V
<br> ý
<br> k
<br> o
<br> p
<br> y
<br> b
<br> u
<br> ď
<br> c
<br> e
<br> n
<br> ...
0757 1 OOP (88)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 02.08.2022
IPPOS BOHEMIA s.r.o <.>
Malobřevnovská 911/16
169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO 26157284
<br>
Č.j.: MCP11/22/045136/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/045136/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 08.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správního řádu),na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,a to na místní komunikaci III.třídy
ul.Tatarkova,Bajkonurská,Praha 4,a na pěší komunikaci – chodník,za účelem realizace stavby
„Tatarkova – BBP,Praha 11,č.akce 60296“,podané dne 01.08.2022 a 02.08.2022 právnickou
osobou IPPOS BOHEMIA s.r.o <.>,IČO 26157284,se sídlem Malobřevnovská 911/16,169 00 Praha 6
– Břevnov,v zastoupení investora právnické osoby hlavní město Praha,IČO 00064581,se sídlem
Mariánské nám.2,Praha 1,v zastoupení právnické osoby Technická správa komunikací hl.m.Prahy
a.s <.>,IČO 03447286,se sídlem Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7-Holečovice,(dále jen žadatel)...

Načteno

edesky.cz/d/5569156

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz