« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Záměr pronajmu jednotky č. 1509/500 - nebytový prostor č. 1509-03 v domě v ulici Křejpského 1509

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0758 Zamer 150903rada
Příloha usnesení č.0784/33/R/2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 č.j.: MCP11/22/044537/OMP/SK
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br>
oznamuje
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze
<br>
<br>
<br> Z Á M Ě R
pronajmout jednotku č.1509/500 - nebytový prostor č.1509-03 ve 13.NP
v domě v ulici Křejpského,čp.1509,Praha 4,o celkové výměře 14,02 m2
<br>
kolaudováno jako: sklad tiskovin a osobních věcí
specifikace prostor: sklad o výměře 14,02 m2
<br>
<br> Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní firmě:
<br> Jihoměstská majetková a.s <.>,Tererova 1356/6a 149 00 Praha 4,tel.733 736 149,technik
p.XXXX XXXXXX,který Vám rovněž sdělí případné dotazy k předmětu pronájmu <.>
<br> Žádosti,připomínky a náměty lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu: Úřad MČ
Praha 11,Ocelíkova 672,149 41 Praha 415 v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT“ a heslem
„OMP NP č.1509-03,ul.Křejpského“,nejpozději však do posledního dne zveřejnění do konce
pracovní doby podatelny.Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru
vyjádřit a předložit své písemné nabídky majetkoprávnímu odboru prostřednictvím podatelny Úřadu
MČ Praha 11 <.>
<br> Podmínky pronájmu:
 prostory budou pronajaty tak,jak stojí a leží
 veškeré stavební a jiné úpravy (rekolaudaci,změnu užívání,případné zřízení parkovacích míst
<br> apod.) bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je požadovat zpět ani při skončení nájmu
 veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu
<br> pronajímatele
 smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
 nájemce na své náklady a svým jménem zřídí samostatný odběr el.energie pro předmět nájmu
<br>
Žádost musí obsahovat:
 adresu nebytového prostoru
 předmět podnikání
 účel nájmu
<br>
<br>
<br>
<br>  nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok)
 adresu žadatele,telefon,e-mail
 adresu pro doručování pošty
 podepsaný návrh nájemní smlouvy,kterou žadatel získá na požádání ...

Načteno

edesky.cz/d/5569155


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz