« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Návrh OOP - Nad Kelerkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_OOP_Nad_Kelerkou_IZ8_P9.pdf
Městská část Praha 9 Úřad městské části Odbor dopravy Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br> Č.j.: MCP09/120961/2022 V Praze dne 5.8.2022 Sp.zn.: S MCP09/116251/2022/3
<br> Vyřizuje: Ing.Davidová
<br> Telefon: 283091430
<br> mail: davidovaa©praha9cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění námitek a připomínek
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor dopravy,příslušný dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 1.8.2022 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.& 171 a násl.5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o sihiičním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,po předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Nad Kelerkou,v Praze 9
<br> spočívající v osazení dopravního značení IZSa,IZ8b (zóna s dopravním omezením B29,B20a „30“) na území Městské části Praha 9,v rozsahu dle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu a je zveřejněna spolu s tímto návrhem,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být V reflexním provedení V základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak,aby nebránilo provádění údržby komunikace <.>
<br> 0) Úřad městské části Praha 9,odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v ro...
Nad_Kelerkou-Vymezeni_zony_sit.pdf
23/1
<br> 28
<br> 23/2
<br> 1187/3
<br> 49
2
<br> 11
87
<br> /11
<br> 1187/121187/17
<br> 24
<br> 27/1
<br> 493495
494
<br> 491
<br> 501
500/1
<br> 498
<br> 29
<br> 499/2
<br> 499/1
<br> 1667/26
<br> 1667
/16
<br> 1667/15
<br> 1667/14
<br> 1667/34
<br> 37/40
<br> 876/89
<br> 103/87
<br> 272/4
<br> 53/85
<br> 41/44
<br> 37/1
<br> 865/6
<br> 829/8a
<br> 41/5
<br> 18/7
<br> 18/46
A
<br> 1
1
<br> P4
<br> IP10a
<br> B13
<br> E13
<br> P
2
<br> IZ8a
<br> IZ8b
<br> 9
<,> 0
<br> m
<br> NAD KELERKOU
<br> PROSECKÁ
<br> Montáž sloupku
Osadit IZ8a + IZ8b
<br> NAD KELERKOU
<br> S JTSK
<br> 1 : 200
<br> 0 5 m
<br> Zhotovitel: M.O.Z.Consult s.r.o.; Radimova 2342/36; 169 00 Praha 6 06/2022
<br> Návrh na stanovení úpravy místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Praha 9
<br> Objednatel: Městská část Praha 9; Sokolovská 14/324; 180 49 Praha 9
<br> Místní komunikace Nad Kelerkou,v místě křížení s Proseckou - Vymezení zóny dopravního omezení

Načteno

edesky.cz/d/5569130

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz