« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - OOP- VÝZVA- ul. MOJMÍROVA-BARTOŠKOVA- změny v ZPS- místo pro př. a další úpravy ZPS- TSK-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_PD_MOJMIROVA-_U_Pernstejnskych.pdf
2022-08-02T16:38:07+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 c3e18ddaffac1cae72b215ff9227e138e052bbfa
user_ts
<br>
2022-08-08T16:15:24+0200
XXXXXXXX XXXXX XXdfcXXXbXaXXXXXXXdXXXXaffeaefXXXXXXfXXX
OOP-_VYZVA-_ul._MOJMIROVA-_BARTOSKOVA-_U_PERSTEJNSKYCH-_rozsireni_ZPS-_TSK_-_2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/360812/22/OŽPAD/NOVO/00355/OOP-Výz-057 Z.Novotná/26 11 92 263 02.08.2022
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 a §
<br> 77 odst.1,písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 02.08.2022
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ustanovení § 171-§ 174 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu,předkládá návrh
<br> opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Mojmírova-Bartoškova,Praha 4- k.ú.Nusle
<br> (úsek komunikace,při křižovatce s ul.U Perštejnských,u čp.1710/15 pozemek č.parcel.2975,2974/1)
<br>
Návrh trvalé dopravní úpravy,ve stávající zóně parkovacích stání (dále jen ZPS) spočívá v následné
<br> celkové úpravě svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dále i úpravě vodorovného dopravního
<br> značení,(dále jen VDZ),včetně úpravy nové pěší vazby,tj.nová úprava pěší vazby,vč.navýšení
<br> parkovacích stání v zóně,spolu se souvisejícími veškerými nezbytnými dopravními úpravami,které
<br> rozšíří stávající ZPS <.>
<br> Realizace předmětné nové dopravní úpravy v ZPS proběhne přesně dle zákresu v návrh...

Načteno

edesky.cz/d/5569118

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz