« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - OOP- VÝZVA- ul. PODOLSKÁ- VDZ V 12c v obl. TSK HMP-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_PD-_PODOLSKA-_zmeny_v_ZPS.pdf
2022-08-02T13:42:53+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 32272796772f663ebf68e6eeba296ec59a4a4dda
user_ts
<br>
2022-08-02T13:54:18+0200
XXXXXXXX XXXXX XXbaXXXaXbXXabdeXXXbXccdXfcXcXXfXaXXXbaX
OOP-VYZVA-_ul._PODOLSKA-_nve_doplneni_VDZ_V12c_na_oblouky-_v_ZPS_-_u_c._48_52-_TSK_HMP_a.s.2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/360810/22/OŽPAD/NOVO/00353/OOP-Výz-065 Z.Novotná/26 11 92 263 02.08.2022
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 a §
<br> 77 odst.1,písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 02.08.2022
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ustanovení § 171-§ 174 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu,předkládá návrh
<br> opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Podolská,Praha 4- k.ú.Podolí
/úsek místní komunikace mezi čp.48-čp.52/
<br>
Návrh trvalé změny dopravní úpravy,ve stávající zóně parkovacích stání (dále jen ZPS) spočívá
<br> v následné celkové úpravě svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dále i úpravě vodorovného
<br> dopravního značení,(dále jen VDZ),včetně nového dalšího parkovacího stání a posílení zákazů
<br> zastavení,v obloucích výjezdů,a to z důvodů navýšení parkovací kapacity,to vše přesně dle zákresu
<br> v návrhu PD,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Veškeré výše povolené dopravní značení bude provedeno přesně,dle přiloženého návrhu
<br> dopravního značení v sním...

Načteno

edesky.cz/d/5569117

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz