« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - OOP- VÝZVA- ul. KE HLÁSCE- nové ZPS- TSK HMP, a.s. -2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_v_PD_KE_HLASCE-_zmeny_ZPS.pdf
2022-08-09T09:26:11+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 42ef784acfdc8f315485a697beb907e760e8af9e
user_ts
<br>
2022-08-09T09:29:39+0200
XXXXXXXX XXXXX dXXXXXXXbXaXXaXfbXcXaeXefXXaXdXXbfXXXbbX
OOP-VYZVA-_ul._KE_HLASCE-_nove_doplneni_VDZ_navyseni_parkovaci_kapacity-_v_ZPS_-_u_cp._546_-_TSK_HMP_a.s.2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/360809/22/OŽPAD/NOVO/00352/OOP-Výz-059 Z.Novotná/26 11 92 263 02.08.2022
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 a §
<br> 77 odst.1,písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 02.08.2022
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ustanovení § 171-§ 174 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu,předkládá návrh
<br> opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Ke Hlásce,Praha 4- k.ú.Podolí
/ úsek místní komunikace u čp.546,pozemek parcel.č.1913/1,1177/1 /
<br>
Návrh trvalé dopravní úpravy,ve stávající zóně parkovacích stání (dále jen ZPS) spočívá v následné
<br> celkové úpravě svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a dále i úpravě vodorovného dopravního
<br> značení,(dále jen VDZ),tj.vzniku nového dalšího parkovacího stání ZPS,a to z důvodů navýšení
<br> parkovací kapacity,to vše přesně dle zákresu v návrhu PD,který je nedílnou přílohou tohoto
<br> stanovení <.>
<br>
<br> Veškeré výše povolené dopravní značení bude provedeno přesně,dle přiloženého návrhu dopravního
<br> značení v snímku PD,který bude k nahlédn...

Načteno

edesky.cz/d/5569116

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz