« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - OOP-ul. TÁBORSkÁ- pouze chodník, před vjezdy objektů čp.42,44,- VDZ- TSK HMP, a.s.-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_PD-_ul._Taborska-_chodnik-_nove_VDZ-_2022.pdf
2022-08-08T16:25:42+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 6d857a3c38fe54480b2bd793d8a4512b4da64129
user_ts
<br>
2022-08-09T09:29:15+0200
XXXXXXXX XXXXX XbXXXXXXfbXfcXXXXddXXXXXdXXXeXeXXecfbXXX
OOP-VYZVA-_ul._TABORSKA-_pouze_chodnik-_oba_vjezdy_cp._42_44-_pred_MP-_TSK_HMP_a.s._-2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/380402/22/OŽPAD/NOVO/00360/OOP-Výz-081 Z.Novotná/26 11 92 263 08.08.2022
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 a §
<br> 77 odst.1,písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 08.08.2022
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ustanovení § 171-§ 174 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním provozu,předkládá návrh
<br> opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Táborská,Praha 4- k.ú.Nusle
/ pouze na ploše chodníku,před oběma vjezdy do objektů čp.42,44/
<br>
Návrh trvalé dopravní úpravy spočívá v rozsahu následně :
<br>  Nové vyznačení trvalého vodorovného dopravního značení(dále jen VDZ) –„V 12 a“-žlutá
klikatá čára,“ viz zákres žlutého VDZ ve foto snímku č.1
<br>  Nové vyznačení trvalého vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ)- „V 10e“-
Vyhrazené parkoviště,bíle vyznačené,viz přesně do místa,dle zákresu VDZ ve foto snímku
<br> č.1
<br> Veškeré výše povolené vodorovné dopravní značení bude provedeno přesně,dle přiloženého návrhu
<br> dopravního značení ve foto snímku PD,který bude k nahlédnutí jednak n...

Načteno

edesky.cz/d/5569115

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz