« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Paprsková, Čermák a Hrachovec a. s., vodovod a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Paprskova_Cermak_a_Hrachovec_2_faze.pdf
2022-08-09T11:51:53+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 de2cd885f36f6375bdb0776cd8048afa2f3c076c
user_ts
Vyhlaska_Paprskova_Visnova_U_Krcskeho_nadrazi_V_kole_Cermak_a_Hrachovec_a._s_vykop_kanalizace_a_zarizeni_staveniste_DIR_-_034_r._22.pdf
Čermák a Hrachovec a.s <.>
<br> Smíchovská 929/31
<br> 155 00 Praha 5 - Řeporyje
<br> IČ: 260 120 05
<br>
<br>
Č.j.: P4/375175/22/OŽPAD/KUB - DIR 034/22 V Praze: 09.08.2022
Vyřizuje: XXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m <.>
<br> Prahy – odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA-259463-1/ČJ-2022-0000DŽ,ze dne 08.08.2022
<br>
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Paprsková,Višňová,U
<br> Krčského nádraží,V XXXX Jedná se o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o
<br> provádění výkopových prací v komunikaci a zařízení staveniště na předmětné pozemní komunikace
<br> z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Paprsková <.>
<br>
<br> Umístěné dopravní značení: B1 + E13; B1 + E3a; B28; B28 + E13; B28 + E13 + E8c; B24b + E13;
<br> B24a + E13; P6; C4a + Z4b; C4b + Z4a + S7; C2f + E13; A6b + A15; A11; IP6; IP10a; IP10b; A15;
<br>
<br>
Termín: 22.08.2022 – 31.10.2022 (realizováno ve dvou navazujících etapách)
<br>
<br>
O d ů v o d n ě n í
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích na základě návrhu žadatele,z důvodu výkopu ve vozovce pro rekonstrukci vodovodu
<br> kanalizace,umístění zařízení staveniště do prostoru pozemní komunikace.V souladu s ustanovením §
<br> 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni
<br> vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5569111

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz