« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - VŘ - vedoucí odd. správy majetku - Město Poděbrady [379 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - vedoucí odd. správy majetku - Město Poděbrady [379 kB/pdf]
1 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 8.8.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady Místo výkonu práce: Poděbrady Předpokládaný termín nástupu: říjen 2022 nebo dle dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou Obecná charakteristika pozice: vedení kolektivu spolupracovníků,kteří zejména vykonávají správu majetku města,městského mobiliáře,městské zeleně; zajišťují běžné opravy majetku,údržbu dětských hřišť a sportovišť; řeší problematiku komunálního odpadu,zajišťují úklid veřejných prostor,vedou evidenci hrobových míst a další činnosti dle platného organizačního řádu.Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (11.platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády).Nabízíme: zaměstnanecké benefity,např.flexibilní začátek/konec pracovní doby,dovolená 5 týdnů,4 dny zdravotního volna (sickdays),příspěvek na ošacení,stravování,rekreaci,příspěvek na penzijní připojištění; možnost získat zkušenosti v oblasti veřejné správy.Uchazeč musí splňovat: být státním občanem České republiky,pokud je cizím státním občanem,musí mít v České republice trvalý pobyt,dosáhl věku 18 let,je způsobilý k právním úkonům,je bezúhonný,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.Požadavky zaměstnavatele:  vysokoškolské (minimálně bakalářské) vzdělání ukončené státní zkouškou, orientace v právních předpisech týkajících se samosprávy a státní správy,zejména: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,a další související právní předpisy, praxe související s předmětem výběrového řízení, zájem o danou problematiku, dobrá znal...

Načteno

edesky.cz/d/5568981

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz