« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 261 - Kozí, U milosrdných, JASMOLA s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

261_-_OOP.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID Odbor péče o veřejný prostor
<br> "1 MĚSTSKÁ čAsr PRAHA 1
<br> PRAHÁI
<br>,_ JASMOLA s.r.o <.>
<br> V Pitkovičkách 327 Pitkovice 104 00 Praha 10
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 323218/2022/OPVP/261/HN Vladimír Hanuš/3 14 9.3.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.€ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzeni žádosti UMCPI 319747/2022 o stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci Kozí“ U milosrdných,U obecního dvora,<.>.<.>.<.>.<.> podané dne 21.7.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie CR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5,a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích
<br> a vyhlášky (2.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kozí,U milosrdných,U obecního dvora,Dvořákovo nábřeží,Nové mlýny,Lannova,Revoluční,Dlouhá,Haštalská <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu dle přiložené dokumentace,která je k nahlédnutí v kanceláři č.417 a je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,i(rajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 26.7.2022,č.j.: KRPA 228061—17/CJ-2022-0000DZ,TP 65/T P 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provede...

Načteno

edesky.cz/d/5568515

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz