« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 260 - Helmova 8, Fa Podrazil

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

260_-_OOP.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID ' PRAHAet.Odbor péče o veřejný prostor
<br> "'1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> r_ Fa Podrazil s.r.o <.>
<br> Mělnická 583/12 Malá Strana 150 00 Praha 5
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 322700/2022/OPVP/260/1—IN Vladimír Hanuš/314 9.8.022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCPl 317192/2022 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Helmova,podané dne 20.7.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajske ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5,a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Helmova <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 datum (17.8.2022 — 19.8.2022 + mimo stěhování),dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek projejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 26.7.2022,č.j.: KRPA 228061—18/CJ—2022-0000DZ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí ...

Načteno

edesky.cz/d/5568514

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz