« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01
Zábřeh
<br> VITZAB.VD_315280
MUZB/39621/2022/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> MAGNA Automotive Stity s.r.o <.>
Nádražní 100
789 91 Štíty
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/39621/2022/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.30294/2022/Po
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sona.pobucka@muzabreh.cz
<br> DATUM: 05.08.2022
<br> OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> MAGNA Automotive Stity s.r.o <.>,Nádražní 100,789 91 Štíty,kterou zastupuje Ing.XXXX XXXXXXXXX <,>
Nový Malín XXX,XXX XX Nový Malín
(dále jen "žadatel") dne 13.06.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78 a a 79 a § 116 stavebního zákona.Veřejnoprávní smlouva
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115
stavebního zákona <.>
<br> PŘÍSTAVBA ZÁVODU - STAVBA 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve
společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
<br> na pozemku st.p.707/1,770,771,836,842,869,parc.č.494/2,494/21,521,527,531/2,531/6 <,>
531/12,531/25,534/3,1585/1,1585/12,1585/16,1604/6 v katastrálním území Štíty-město <.>
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
<br> oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.MUZB/39621/2022/SVU Stránka 2 / 3
<br> Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
v zastoupení vedoucího stavebního a vyvlastňovacího úřadu
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 1...

Načteno

edesky.cz/d/5568439

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz