« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Pronájem bytu číslo 9, dispozice 3 + 1, o výměře 117,28 m2, ve 4. NP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

novy-zamer-Masarykovo-namesti-35-byt-cislo-9.pdf
pod č.e.:239219 a č.j.:219038/2022-MURI/OHS/1744 ze dne 4.8.2022,zastoupené vedoucím odboru správy
majetku,pověřeným Radou města Říčany ze dne 9.7.2008 pod č.usn.č.08-13-023 k rozhodování o zveřejňování
záměrů pronájmu,zveřejňuje záměr obce:
<br> Pronájem bytu 3 + 1
<br> Město Říčany,IČ:240702 se sídlem Masarykovo nám.53/40,251 01 Říčany <.>
<br> Město Říčany nabízí k nájmu byt číslo 9,dispozice 3 + 1 o výměře 117,28 m2 ve 4.NP <,>
na adrese Masarykovo náměstí 35/4,251 01 Říčany <.>
Nájemní smlouva se bude uzavírat na dobu jednoho roku s výpovědní lhůtou dva měsíce <.>
Zájemci o pronájem bytu se mohou přihlašovat formou elektronické aukce na uvedeném internetovém odkazu
https://prporadna.cz/aukce/ <.>
Vyhlašovací cena je 70,- Kč / m2 <.>
<br> Prohlídka pro zájemce bude probíhat na adrese Masarykovo náměstí 35/4,251 01 Říčany <.>
Sraz před vchodem do bytového domu ze strany České spořitelny dne 11.8.2022 ve 14.00hod <.>
<br> Tento záměr bude vyvěšen na úřední desce Města Říčany do 23.8.2022
<br> Vyhodnocení proběhne do 25.8.2022.Vítězem aukce se stane nejvyšší podaná nabídka v aukci.Všichni účastníci
budou do pěti dnů po vyhodnocení vyrozuměni prostřednictvím emailové korespondence <.>
<br> V případě jakýchkoliv připomínek své dotazy směřujte na XXXXXXX XXXXXXXXX,marketa.cremonini@ricany.cz <,>
tel.: 722 978 196 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí odboru správy majetku
<br> Strana X z 1
<br>
<br> 2022-08-05T08:31:34+0200

Načteno

edesky.cz/d/5568370

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz