« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - Návrh OOP - Pálavské nám.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Návrh OOP - Pálavské nám.
í-trijiíihfaí hltanu mnm tostská čast Brn c-Virohrady
<br> 7.07,25122
<br> „sín dns;.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> _ _ “ qLOUO má Magistrát mesta Brna | '
<br> Odbor dopravy „wii—*:;-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.:: “.<.>.:::-."" "'"—"_“- "l _
<br> SP.N.: 5400/0D/MMB/0559992í'2021i'8 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> C.J.: MMB!0391037/20227PER TEL.! 542 174 757 E-MAIL: pernlcova.jitka©brno.cz
<br> *_*-'":
<br> Zpracovatel
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení mistni úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci II.a III.třídy Pálavské nám.v Brně — MČ Brno - Vinohrady <.>
<br> Vyvěšeno dne:!ď'y.ČÚČ L Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Ulice Pálavské nám.v Brně - místní komunikace Ii.g_jjl.třídy — změna místní úpravy provozu na místní komunikaci II.a III.třídy Pálavské nám.— doplněni dopravního značení v návaznosti na zvýšení bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pDZemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).obdržel podnět společnosti PLUS pro Vinohrady,2.3 <.>,se sídlem Prušánecká 4172/12,628 00 Brno,IČ 09236201 zaslaný z emailové adresy plusprovinohrady©gmail.com,týkajícího se umístěni dopravního značení v lokalitě Pálavské nám.v Brně — MČ Brno-Vinohrady.Na základě tohoto podnětu byla prověřena dopravní situace v dotčené oblasti a společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a.Brno.IČ 60733098,zpracovaná Výkresová dokumentace č.01.1 a výkresu č.02.01 s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.PALAVSKE NÁM.— MK“.s datem ČERVENEC 2022.v měřítku 1:500.která řeší zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené pozemní komunikaci <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5567288

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz