« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - VŘ - právník/právnička oddělení majetkových práv v odboru právním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_-_pravnik-pravnicka_oddeleni_majetkovych_prav_v_odboru_pravnim.pdf
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4
<br>
<br> vyhlašuje dne 08.08.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou
<br>
právník / právnička oddělení majetkových práv
<br> v odboru právním
<br> s místem výkonu práce Praha,v platové třídě 11,dle dosažené praxe 22.980 Kč až
33.790 Kč,maximální výše osobního příplatku 33.790 Kč <.>
Možnost uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 4 <.>
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> - fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České
<br> republice,který ovládá český jazyk <,>
- způsobilost k právním úkonům <,>
- bezúhonnost
<br>
Další požadavky:
požadované vzdělání
<br> - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu právního směru <,>
vhodné pro absolventy
<br>
požadované předpoklady
<br>
- znalost zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
- praxe ve veřejné správě výhodou
- orientace v programu ASPI výhodou
- znalost práce na PC
- komunikační a organizační schopnosti
- flexibilita
- psychická odolnost
- samostatné rozhodování,zodpovědnost,pečlivost,zodpovědnost
<br>
<br>
<br>
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,která
musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a) jméno,příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana <,>
f) datum a podpis
<br> K přihlášce je podle § 7 odst.5 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně ...

Načteno

edesky.cz/d/5567104

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz