« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Sadská II/611 a MK [433 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Sadská II/611 a MK [433 kB/pdf]
Městský úřad Nymburk Odb t I h tl N' 'b k V or správy měs s A É“ Nz›m_mz_ _“ Wągłp bù mmąmă" IMŮCWWOŠ i “_ăo__Q :Ň ma na mo gn: už zwăw go ší `1`ì` Qmmc ámâmı __ _ flwm“ nu JID: PCR01ETRfo130682346 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Nymburk Dopravní inspektorát Boleslavská 1831,288 O2 Nymburk č.j.KRPS-186488-2/č.1-2022-010808 Nymburk 3.Srpna 2022 v Počet stran: 1 Přílohy: 1/1 SEDOZ DZ s.r.o.Poděbradova 1751 289 22 Lysá nad Labem Sadská,ul.Hlouškova - přípojky inženýrských sítí - závazné stanovisko Dl PČR Nymburk.Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující stanovisko.' ˇ ` Předmětem zvláštního užívání jsou stavební práce při výstavbě inženýrských sítí.Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,SOUHLASÍ se Zvláštním užíváním místní komunikace ul.Hlouškova v obcí Sadská dle § 25 odst.6 písm.c) bod 3 Zákona č.13/1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a S realizací předloženého návrhu dopravního značení při dodržení níže uvedených podmínek.Otevřené výkopy musí být řádně označeny,zajištěny proti pádu chodců aza Snížené viditelnosti osvětleny.V době,kdy nebudou probíhat práce,bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).Dopravní Značení,které je v rozporu S přechodnou úpravou provozu,bude Zakryto.Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66.Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením “v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhr...

Načteno

edesky.cz/d/5566993

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz