« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 138 - TV - ČT - Cesta do tmy - 29.08.-13.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

138_FS_OOP_CT_Opletalova_298-13922.pdf
vi MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ' ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> ČESKÁ TELEVIZE Na hřebenech II 1132/4 Podoh
<br> 147 00 Praha 4
<br> IČ: 000 27 383
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> _|
<br> Č.j.Vyřizuje ! linka Datum UMCPl 345478/2022/0PVP/138/KT Pavel Kotlán/386 08.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče () veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.© XXX á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 345413/2022 podané dne 27.07.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy _ odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.15 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Opletalova v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu dle přiložené dokumentace která je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsou ladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy 4 odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022 Čj KRPA- 1758- 1/ČJ— 2022— 0000DŽ TP 65/TP 66 a vyhláškouc č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreílexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dop...

Načteno

edesky.cz/d/5566578

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz